VELUX gaat voor duurzaamheid, voor de hele levensduur

Top of green mountains with clouds surrounding them
Wij als VELUX zetten ons in voor een betere en gezondere binnenruimte voor toekomstige generaties. Om een gezondere binnenruimte te garanderen, moeten we ook de gezondheid van de buitenlucht niet vergeten. We leven nu eenmaal in een tijd waarin onze planeet geconfronteerd wordt met een ernstige klimaatcrisis. Om deze crisis op te kunnen lossen, is het nodig dat iedereen hun steentje bijdraagt. Zo ook VELUX. Wij zijn met een gedurfd plan gekomen om onze CO2-uitstoot te verminderen. Hiervoor werken we samen met het Wereld Natuur Fonds (WWF) om door het behoud van bestaande bossen en het aanplanten van nieuwe bomen de historische uitstoot te compenseren. Tegelijkertijd verkleinen we onze toekomstige uitstoot drastisch en streven we ernaar om in 2030 klimaatneutraal te zijn. We noemen deze duurzaamheidsstrategie ‘Levenslang CO2 Neutraal’ en dit is een belangrijke missie binnen VELUX. Wil je meer weten over hoe VELUX dit doel gaat behalen? Lees dan verder!

Hoe VELUX Levenslang CO2 Neutraal wordt

We willen niet zomaar onze inspanningen alleen naar de toekomst richten. Ook de impact van het verleden moet gecompenseerd worden. Samen met het Wereld Natuur Fonds leggen wij onze historische CO2-uitstoot vast. Alle CO2 die we sinds onze oprichting in 1941 hebben uitgestoten, wordt gecompenseerd door projecten te ondersteunen die wereldwijd bossen beschermen en herstellen. Deze cijfers worden aangevuld met de voorspellingen tot 2041. Zo zijn wij in 2041, wanneer we 100 jaar bestaan, volledig CO2 neutraal.

Verder pakken we ook de emissie van koolstofdioxide binnen onze waardeketen aan. Dit in lijn met de globale opwarming die tot maximaal 1,5°C beperkt moet worden. Zo doen wij in onze fabrieken aan energiemanagement om zo onze uitstoot te beperken. Ook zamelen wij in Nederland oude VELUX dakramen in. De grondstoffen worden hergebruikt in scheidingswanden, meubilair en andere initiatieven. Op deze manier kunnen we tot wel 95% van de grondstoffen hergebruiken; dit is méér dan 65% ten opzichte van normale afvalverwerking.

De samenwerking met het Wereld Natuur Fonds

Het Wereld Natuur Fonds werkt samen met VELUX om een langetermijnplanning rond bosbeheer en biodiversiteit uit te werken. Zo stelt men zich de vraag welke bossen bescherming verdienen. Expertise hieromtrent heeft het WWF in overvloed. Tegelijkertijd behouden we in dit project ook oog voor lokale gemeenschappen. Zo kunnen we plaatselijke bedrijven ondersteunen door duurzame houtsoorten aan te leveren.

“VELUX strijdt samen met het World Wildlife Fund (WWF) voor bosbehoud en bosaanplanting. Hiermee wil VELUX zijn ecologische voetafdruk voor zijn hele levensduur vanaf 1941 compenseren. Tegelijk vermindert VELUX de uitstoot drastisch.”

Waarom de CO2 uitstoot vastleggen via bossen?

Bomen hebben de eigenschap om koolstofdioxide of CO2 uit de omgeving op te nemen. Dit gebeurt door middel van fotosynthese. Dit proces zet koolstofdioxide om in koolstof en zuurstof. Koolstof blijft aanwezig in de structuur en het hout van de boom. De boom geeft de zuurstof vrij aan de omgeving.

Het spreekt voor zich dat bossen dit in grote mate doen. Bossen zijn dus essentieel in de strijd tegen klimaatopwarming. Houtkap en landbouw zijn ook bedreigingen voor grote bossen. VELUX wil daarom met het WWF actief werken aan het beheer van bestaande bossen en het aanplanten van nieuwe bossen.

Een eerste project is gestart in Oeganda. Hier richten we ons op het herstel van beschadigde bossen. Er worden nieuwe bomen aangeplant en de bestaande bomen worden beter beschermd. Dit project omvat een oppervlak van 28000 hectare. Het ligt in het Oegandese deel van de Albertine Riftone. Dit is één van de meest biodiverse stukken aarde. Tegelijkertijd is er de laatste 10 jaar tot 73% van het bos verdwenen. Om dit te compenseren zijn tot op heden ongeveer 100.000 nieuwe bomen geplant. Deze hebben de capaciteit om tot 1 miljoen ton CO2 vast te leggen.

“VELUX strijdt met het World Wildlife Fund (WWF) voor bosbehoud en bosaanplanting. Hiermee wil VELUX zijn ecologische voetafdruk voor zijn hele levensduur vanaf 1941 compenseren. Tegelijkertijd vermindert VELUX de uitstoot drastisch naar de toekomst toe.”

Waarom de producten van VELUX een duurzame keuze zijn

Kies je voor een dakraam van VELUX, dan ga je voor een duurzaam product en kies je voor een bedrijf dat zich actief inzet voor een duurzame toekomst.

Ons initiatief met het Wereld Natuur Fonds is benoemd door de Verenigde Naties als een success. VELUX is één van de eerste bedrijven die op wereldwijd niveau de belofte heeft gedaan om levenslang klimaatneutraal te worden. Wij hopen dat andere ondernemingen dit voorbeeld gaan volgen.

* De methode die VELUX hanteert, is niet wetenschappelijk vastgelegd. Het bedrijf heeft de methode zelf ontworpen en is gebaseerd op het Greenhouse Gas Protocol. Deze methode is aldus toegepast op historische cijfers en data. De methode is afgetoetst met het WWF en de Carbon Trust.

Gerelateerde artikelen