Voorwaarden voor VELUX 2-in-1/3-in-1 dakraam montagecasestudy’s

We bieden €100 VELUX Rewards voor elke deelnemer*.

*Voorwaarden incentive en deelname:

1. De aanbieder van deze actie is VELUX Nederland B.V. Molensteijn 2, 3454 PT De Meern.

2. De VELUX 2-in-1/3-in-1 dakraam montagecasestudy’s worden door VELUX gekozen, afhankelijk van de locatie en de montagedatum.

3. Alleen projecten die door VELUX zijn gekozen voor deelname aan de casestudy's komen in aanmerking voor de beloning van €100 Rewards.

4. Onderzoeksbureau USP Marketing Consultancy, het vertrouwde onderzoeksbureau van VELUX, zal namens VELUX aanwezig zijn om de montage en installatie te documenteren.

5. Er zal €100 aan VELUX Rewards worden toegekend aan het Rewards-account dat is gekoppeld aan het e-mailadres dat is vermeld in het aanmeldingsformulier na voltooiing van de installatie/montage en casestudy.

6. Alleen montagebedrijven kunnen zich aanmelden en het aangeboden bedrag eenmalig ontvangen. Dealers, consumenten, alsmede werknemers van VELUX Nederland B.V. en betrokken partners, zijn uitgesloten van deelname.

7. VELUX kan naar eigen goeddunken er op elk moment voor kiezen om de aanbieding te beëindigen nadat ze het gewenste aantal projecten/casestudy’s hebben ontvangen.

8. Als aan alle bovenstaande voorwaarden is voldaan, worden de Rewards-punten binnen 4 weken na de datum waarop de montage is voltooid aan het account van de deelnemer toegevoegd.

9. Rewards-punten zijn onderworpen aan dezelfde algemene voorwaarden die te vinden zijn op de VELUX Rewards-website.

10. VELUX behoudt zich het recht voor om de foto's en video's voor zowel intern als extern gebruik te gebruiken.

11. VELUX behoudt zich het recht voor om elke aanspraak op een te winnen bedrag af te wijzen, te weigeren een beloning toe te kennen of een deelnemer te diskwalificeren, indien er redelijke gronden bestaan om te vermoeden dat er sprake is van misbruik en/of fraude.

12. Voor deelname dient u bij registratie persoonsgegevens te verstrekken, zoals uw naam, telefoonnummer en e-mailadres. Deze persoonsgegevens verwerkt VELUX te allen tijde conform de toepasselijke wet- en regelgeving en het VELUX Privacy Statement. De persoonsgegevens zullen worden verwerkt ter uitvoering van deze actie en voor communicatie met betrekking tot uw deelname. De persoonsgegevens zullen niet ter beschikking worden gesteld aan derden, anders dan de dienstverleners waar VELUX mee samenwerkt bij het organiseren van deze casestudy. Daarbij kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt voor analyse doeleinden ter verbetering van VELUX producten en diensten. Onze grondslag voor deze verwerkingsactiviteiten is de uitvoering van de overeenkomst in het kader van de casestudy en ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang. VELUX bewaart en beveiligt uw persoonsgegevens conform het VELUX Privacy Statement.