Privacy statement

Laatst bijgewerkt op 31 augustus 2017


Wij respecteren jouw privacy en nemen de bescherming van je privacy dan ook serieus. Dit privacy statement heeft als doel je een duidelijk beeld te geven van hoe we je persoonsgegevens gebruiken, onze inzet om je persoonsgegevens te beschermen, de rechten die je hebt en de mogelijkheden om controle uit te oefenen over je gegevens en de bescherming van jouw privacy. In dit privacy statement vind je onder meer de volgende informatie:

 • Welke persoonsgegevens wij verzamelen;
 • Op welke wijze wij persoonsgegvens verwerken;
 • Op welke rechtsgrondslag de persoonsgegevens worden verwerkt;
 • Wie toegang heeft tot jouw persoonsgegevens;
 • Hoe je persoonsgegevens worden beschermd als het wordt doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie; en
 • Jouw rechten in verband met de verwerking van je persoonsgegevens en hoe je deze rechten kunt uitoefenen.

We raden je dan ook aan dit privacy statement goed door te lezen en regelmatig te raadplegen bij gebruikmaking van onze website en diensten.  

Wie verzamelt jouw persoonsgegevens?

VELUX Nederland B.V. ("VELUX" of "wij") is verantwoordelijk voor alle persoonsgegevens die worden verzameld via onze website, door aanschaf van onze producten, door gebruikmaking van onze tools, apps en diensten, bij het opvragen van informatie- of documentatiepakketen of bij het abonneren op onze nieuwsbrieven, blogs en/of vlogs. VELUX is gevestigd te Molensteijn 2, 3454 PT De Meern.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die op jou betrekking hebben en jou op basis van deze gegevens of in combinatie met andere gegevens kunnen identificeren. We verzamelen gegevens over jou die jij aan ons verstrekt bij het gebruikmaken van onze website, tools, apps of andere producten en diensten en gegevens die wij automatisch verzamelen. De persoonsgegevens die wij verzamelen zijn onder meer:

 • Contactgegevens, zoals jouw naam, adres, (mobiele) telefoonnummer, e-mail adres en andere persoonsgegevens die je aan ons vrijwillig verstrekt.
  Als je bijvoorbeeld telefonisch of per e-mail of brief contact zoekt met VELUX of een service bezoek aanvraagt, verwerken wij deze persoonsgegevens en andere persoonsgegevens die je aan ons verstrekt. Je kunt er voor kiezen om bepaalde gegevens niet aan ons te verstrekken, maar dit kan betekenen dat wij jouw vraag of verzoek niet of niet volledig in behandeling kunnen nemen;

 • Financiële gegevens
  Denk aan je IBAN of creditcardgegevens bij de aanschaf van onze producten in onze webshop. Dit hebben we nodig om jouw bestelling naar behoren te kunnen uitvoeren en aan onze leververplichting te kunnen voldoen.

 • Automatisch verzamelde gegevens, zoals je IP adres, type browser en besturingssysteem, applicatieversie en geografische locatie.
  Wij verzamelen deze gegevens door middel van het plaatsen van cookies op jouw computer. Voor meer informatie over welke cookies wij gebruiken en welke informatie deze cookies verzamelen, verwijzen wij je naar onze cookie policy.

Hoe gebruiken we jouw persoonsgegevens?

We gebruiken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om jou onze producten en diensten te kunnen leveren, bijvoorbeeld indien je een montageservice hebt aangevraagd. Onze grondslag hiervoor is de uitvoering van de overeenkomst;
 • Om met jou te kunnen communiceren als je bijvoorbeeld met ons contact hebt gezocht per e-mail of brief of een servicebezoek hebt aangevraagd. Onze grondslag hiervoor is ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang;
 • Om te kunnen voldoen aan andere verzoeken, bijvoorbeeld indien je rechten wilt uitoefenen. Onze grondslag hiervoor is ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang;
 • Om onze website, producten, diensten, apps en tools te kunnen analyseren en verbeteren. We kunnen bijvoorbeeld nagaan hoeveel klanten een servicebezoek hebben aangevraagd voor een bepaald product en kunnen je een e-mail sturen om de door jou geselecteerde montagepartner te beoordelen. Onze grondslag hiervoor is ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang;  
 • Om, indien je je hiervoor hebt aangemeld, nieuwsbrieven te sturen met informatie over activiteiten, diensten, producten en promotionele acties van VELUX of derde partijen waaraan wij onze medewerken verlenen of die relevant voor je kunnen zijn. Onze grondslag hiervoor is toestemming;
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. We kunnen bijvoorbeeld jouw persoonsgegevens gebruiken om geschillen af te handelen of om te voldoen aan regelgeving en onderzoeken van toezichthouders.

Delen van persoonsgegevens

We kunnen je persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken die diensten verlenen ten behoeve van VELUX. Deze derde partijen zijn onder meer verplicht je persoonsgegevens i) slechts op onze instructies te verwerken en niet voor hun eigen doeleinden, en ii) de gegevens op passende wijze te beschermen en geheim te houden. Wij schakelen bijvoorbeeld derde partijen in die zorgdragen voor het in jouw opdracht monteren van VELUX producten (VELUX montagepartners) of die jouw cashback aanvraag verwerken in opdracht van VELUX. We zullen niet zonder je toestemming je persoonsgegevens aan derden verstrekken voor commerciële doeleinden. We kunnen je persoonsgegevens in sommige gevallen ook delen met autoriteiten indien VELUX hiertoe wettelijk verplicht is of indien het noodzakelijk is voor bijvoorbeeld het vervolgen van strafbare feiten en fraude. We kunnen persoonsgegevens ook doorgeven aan autoriteiten om onze rechten en eigendommen te beschermen, of de rechten en eigendommen van onze partners.

We kunnen je persoonsgegevens verstrekken aan derde partijen die gevestigd zijn in landen buiten de Europese Unie. Deze landen kunnen wetgeving hebben die minder bescherming biedt voor persoonsgegevens dan de landen van de Europese Unie. We zullen alleen persoonsgegevens verstrekken aan derde partijen die een passende bescherming bieden in lijn met Europese standaarden.

Indien je vragen hebt over het delen van je persoonsgegevens met derde partijen, de internationale doorgifte van je gegevens of de passende waarborgen die door VELUX zijn genomen om je gegevens te beschermen, neem dan contact met ons op via ons contactformulier of via de telefoon
(tel. 030-6.629.610).

Beveiliging

Wij gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die je aan ons toevertrouwt. We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je gegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Bovendien hebben slechts geautoriseerde personen binnen VELUX toegang tot je gegevens en zijn deze personen gehouden tot geheimhouding van je gegevens. Er zijn personen binnen VELUX aangewezen die verantwoordelijk zijn voor het toezien op de naleving van de toepasselijke privacywetgeving binnen VELUX.

We bewaren je persoonsgegevens voor zolang als noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor je persoonsgegevens zijn verzameld of voor zolang VELUX daartoe verplicht is op grond van toepasselijke wetgeving. Na die tijd zullen we je gegevens anonimiseren of vernietigen.

Contact en het uitoefenen van je rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, te laten verwijderen, af laten te schermen of om de verwerking door VELUX te beperken of hiertegen bezwaar te maken, bijvoorbeeld indien je niet langer wenst dat we je persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden. Je hebt ook het recht om je persoonsgegevens in een geschikte vorm overgedragen te krijgen. Neem contact op met ons via ons contactformulier of bel ons via 030-6.629.610. Je kunt ook een brief sturen naar:

VELUX Nederland B.V.
Molensteijn 2, 3454 PT De Meern
Antwoordnummer 3220, 3440 XB De Meern.

Om je privacy en de veiligheid en vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens te beschermen, vragen wij je een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee te sturen bij je verzoek, waarbij alleen je naam zichtbaar is en je de overige gegevens hebt weggelakt.

Indien je andere vragen of klachten hebt kun je via bovenstaande adresgegevens contact met ons opnemen. Je hebt ook het recht contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens voor vragen of klachten over de verwerking van je persoonsgegevens door VELUX.

Wijzigingen in Privacy Statement

We behouden ons het recht voor dit Privacy Statement te wijzigen. Aan de hierboven genoemde datum kun je zien wanneer de laatste wijzigingen zijn doorgevoerd. We raden je aan ons Privacy Statement regelmatig te raadplegen zodat je op de hoogte bent van wijzigingen.