Vind met de VELUX montageservice een erkende montagepartner bij u in de buurt en laat uw nieuwe VELUX product professioneel monteren.

De voorwaarden voor het gebruik van de VELUX montageservice

Bezoek van deze site

VELUX verzamelt onpersoonlijke gegevens over de bezoekers van www.veluxmontageservice.nl en www.veluxproductconfigurator.nl met als doel het vernieuwen en verbeteren van beide websites, om u nog beter van dienst te kunnen zijn. Op deze manier verkrijgt u door uw bezoek het meest relevante materiaal.

Persoonlijke informatie

Persoonlijke informatie wordt alleen verzameld als dit vrijwillig verstrekt wordt door de bezoekers van beide websites. Hieronder valt informatie zoals naam, adres, telefoon- annex faxnummer en e-mailadres. Deze gegevens zullen alleen gebruikt worden voor het aangegeven doel tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met de verstrekker van de gegevens.

Persoonlijke evenals onpersoonlijke data, verzamelt door VELUX, wordt als vertrouwelijk beschouwd en zal niet worden doorverkocht, geleased of op enige andere wijze gedeeld met derden tenzij dit met u als verstrekker van de data is overeengekomen. 

Elk materiaal wat ontvangen word door VELUX door deze site wordt als niet-vertrouwelijk beschouwt en is, tenzij anders aangegeven, vrij van eigendomsrecht. VELUX zal dit materiaal gebruiken, reproduceren, toepassen en toewijzen zonder beperkingen, inclusief ideeën voor producten of productiemethoden en knowhow die in deze informatie verwerkt zit.

Prijs & afmetingen informatie
Op beide websites zijn prijzen en afmetingen van onze producten te vinden, al dan in niet inclusief montage. Uiteraard wordt er zorgvuldig aandacht besteed aan de vermelde prijzen en afmetingen. Echter: ondanks deze zorgvuldigheid kan het zijn dat er typefouten of verouderde informatie in de informatie geslopen zijn. Bovendien zijn de eventueel vermelde montagekosten slechts een indicatie van wat een aannemer, klussenbedrijf en/of erkend montagepartner berekent voor het monteren van de producten.

Aan de op de site vermelde prijzen en/of afmetingen kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleent. VELUX kan niet aansprakelijk worden gesteld als gevolg van de op www.veluxproductconfigurator.nl en www.veluxmontageservice.nl vermelde informatie. Voor een gespecificeerde offerte kunt u zich wenden tot uw VELUX verkooppunt, aannemer, klussenbedrijf of door VELUX erkend montagepartners.


Geschillen naar aanleiding van opdrachten verstrekt via www.veluxmontageservice.nl
De op www.veluxmontageservice.nl vermelde aannemers en klussenbedrijven zijn zelfstandig ondernemers en hebben geen enkele wettelijke relatie met VELUX Nederland B.V. Door het verstrekken van een opdracht aan de VELUX montagepartner gaat u een wettelijke overeenkomst aan met de montagepartner en niet met VELUX Nederland B.V.. VELUX Nederland B.V. kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan door werkzaamheden van de VELUX montagepartner. Bij geschillen kunt u zich wenden tot de vakvereniging of geschillencommissie waar de VELUX montagepartner bij is aangesloten.