Ondersteuning voor
VELUX ACTIVE
with NETATMO

Meest populaire vragen

VELUX ACTIVE heeft een limiet van 5 vertrekschakelaars per gateway.
Als u meer dan 5 schakelaars nodig heeft, moet u uw huis in twee gebieden opsplitsen en voor elk gebied één gateway gebruiken.

Plaats uw gateway op een centrale locatie om een draadloze verbinding te verzekeren met al uw VELUX producten en uw wifirouter. De signaalsterkte van uw wifi kan worden weergegeven door: "Instellingen > Woningbeheer" in uw VELUX ACTIVE with NETATMO app te tikken. Nadat u de optimale positie heeft bepaald, kunt u de VELUX ACTIVE gateway aan de muur monteren met de montagebeugel.

Als u graag VELUX ACTIVE zou willen gebruiken om een gezonder binnenklimaat te creëren, maar niet over een elektrisch dakraam beschikt, dan kunt u een op zonne-energie lopende upgradekit voor handbediende dakramen toevoegen. Ga naar XXX (VELUX marketingsite) voor verdere informatie over elektrische ombouwproducten en compatibiliteit.

 

Om uw gateway met een nieuw wifitoegangspunt (router) te verbinden, opent u de app en gaat u naar: "Instellingen > Woningbeheer > Gateway > Wificonfiguratie". U wordt hier gevraagd de identificatiecode van uw wifitoegangspunt opnieuw in te voeren.

Om de beste voorwaarden voor nauwkeurige metingen te verkrijgen, volgt u voor het plaatsen van de sensor de volgende richtsnoeren:
  - Plaats de sensor binnen bereik en op een passende hoogte aan de muur (90-170 cm)
  - Plaats de sensor niet aan de binnenkant van een buitenmuur
  - Plaats de sensor niet in direct zonlicht
  - Plaats de sensor niet boven verwarmingselementen of radiatoren
  - Plaats de sensor niet achter gordijnen, meubilair of andere obstakels

De vergrendeltoets en de vertrekschakelaar worden gebruikt om uw VELUX ACTIVE binnenklimaatbeheersing in een beveiligde stand (afwezig) te zetten als u van huis bent. Uw ramen worden dan beperkt tot "slechts klepventilatie"/"geen opening" (ramen zonder klep). Met een druk op het "dichte slotje" stelt u de beveiligde stand (afwezig) in. Met een druk op het "open slotje" stelt u de onbeveiligde stand (thuis) in.

NB: De standen instellen in de app is hetzelfde als een druk op de vertrekschakelaar.

Als uw gateway reeds is geïnstalleerd, vindt u het MAC-adres in de VELUX ACTIVE app. Ga naar: Instellingen > Woningbeheer > Gateway > MAC-adres. Zoek de 12-tekencode: "70: ee :50: xx: xx: xx". Als u uw gateway nog niet heeft geïnstalleerd, vindt u het MAC-adres aan de achterkant van de gateway. Ga op zoek naar de code met 7 tekens in het formaat "g:xx:xx:xx" (het laatste deel van het serienummer van de gateway, dat u op de 3e regel vindt).

U kunt de app of de afstandsbediening gebruiken om uw VELUX raam of zonweringsproduct in een gewenste positie te zetten. Kies in de app de gewenste ruimte en scroll naar beneden tot u het product ziet dat u wenst te bedienen. Schuif de draaiknop op de bedieningsbalk in de gewenste stand. Laat hem los om de beweging te starten. U kunt de beweging altijd stoppen door op "Stop" te drukken.

Om een extra sensor aan uw VELUX ACTIVE oplossing toe te voegen, opent u de app en gaat u naar: "Instellingen > Nieuwe producten installeren > Extra schakelaar installeren". Volg de instructies.

Guidance for setup


Compatibiliteit

De app is beschikbaar voor iOS 9.0 of later in de Apple App Store en voor Android 5.0 of later op Google Play.
U kunt maximaal 15 gebruikers verbinden met één gateway.
U kunt met de app maximaal 5 verschillende woningen bedienen
VELUX ACTIVE heeft een persoonlijk wifinetwerk nodig. Het kan niet worden ingesteld op een openbare hotspot of een bedrijfsnetwerk. U heeft een 2,4 GHz (802.11 b/g/n) wifi nodig met WEP, WPA of WPA2-Personal netwerkbeveiligingsinstellingen.
Met een VELUX ACTIVE kunnen maximaal 200 producten worden bediend. Apple HomeKit ondersteunt maximaal 100 producten.

Als u graag VELUX ACTIVE zou willen gebruiken om een gezonder binnenklimaat te creëren, maar niet over een elektrisch dakraam beschikt, dan kunt u een op zonne-energie lopende upgradekit voor handbediende dakramen toevoegen. Ga naar XXX (VELUX marketingsite) voor verdere informatie over elektrische ombouwproducten en compatibiliteit.

 

U kunt maximaal 10 sensoren toevoegen aan één VELUX ACTIVE gateway. Als u meer dan 10 sensoren nodig heeft, moet u uw huis in twee gebieden opsplitsen en voor elk gebied één gateway gebruiken.
VELUX ACTIVE heeft een limiet van 5 vertrekschakelaars per gateway.
Als u meer dan 5 schakelaars nodig heeft, moet u uw huis in twee gebieden opsplitsen en voor elk gebied één gateway gebruiken.
VELUX ACTIVE with NETATMO is te gebruiken met Apple HomeKit en Google Home. Amazon Alexa wordt nog niet ondersteund, aangezien Amazon geen vaardigheid voor Windows biedt als onderdeel van hun oplossing. Dit betekent dat Amazon Alexa geen dakramen kan openen en sluiten vanaf hun systeem.

Mijn installatie

A bug has occurred in iOS 14.2, preventing the full Wi-Fi configuration of VELUX ACTIVE.

NOTE:

This does NOT impact the day-to-day use of your VELUX ACTIVE app. Only the initial product setup and its Wi-Fi reconfiguration are affected.

If you have updated your iOS device to 14.2, here is a workaround to help you set up VELUX ACTIVE:


USE THE iOS Wi-Fi SETTINGS

You can use the iOS Wi-Fi settings to configure your product. Please follow the steps below.

 1. Open your VELUX ACTIVE app.

 2. If you are:
  1. Trying to reconfigure the Wi-Fi of your product, go to Settings > Home Management > VELUX Gateway > Setup Wi-Fi.
  2. Setting up the product for the first time, select VELUX ACTIVE in the list.

 3. Follow the steps within the app to put VELUX ACTIVE in Wi-Fi configuration mode.

 4. When you can see this screen, go to your iOS Wi-Fi settings WITHOUT force quitting the VELUX ACTIVE app. 


 5. Wait for your product to appear in the “Set up new device” section of the screen (this might take a few minutes).


 6. Select your Wi-Fi network in the list and press “Next”.


 7. When the “Setup Complete” screen appears, immediately return to the VELUX ACTIVE app.


 8. Follow the steps in the app to finish the setup.

If you use an Android device or an iOS device that has not been updated to iOS 14.2, you can complete the installation of VELUX ACTIVE without going through these steps. 

Zie de instructievideo of volg deze stappen:
1) Download de VELUX ACTIVE app van de Apple App Store of Google Play. Download de app niet van andere sites dan de Apple App Store of Google Play. Als u de app al op uw smartphone heeft staan, moet u die verwijderen en de laatste versie downloaden.
2) Sluit de VELUX ACTIVE gateway op uw stroomnet aan.
3) Verbind uw mobiele apparaat met het wifinetwerk dat u voor de gateway denkt te gebruiken.
4) Volg de installatie-instructies in de app:
    - Creëer een VELUX account (of gebruik uw bestaande account)
    - Verbind/koppel de gateway met uw router
    - Koppel alle sensoren en vertrekschakelaars aan de gateway
    - Kopieer alle producten van uw afstandsbediening(en) naar de gateway
    - Bouw uw woning op in de app door ruimten te definiëren en de producten in die ruimten te plaatsen
Uw VELUX ACTIVE oplossing is nu klaar voor gebruik.
 
Belangrijk: Als u uw ruimten en producten benoemt, let er dan op dat u niet het type ruimte in de productnaam vermeldt, want dat kan tot naamconflicten leiden. Reserveer de namen van typen ruimten (badkamer, keuken, enz.) voor de ruimten en namen van typen producten (dakraam, zonwering, enz.) voor de producten. Zo verkrijgt u de beste integratie met Siri (Apple HomeKit) spraakopdrachten. Als u voor Siri de Engelse taal gebruikt, kunt u voor de ruimten in uw huis en de producten ook het beste Engelse namen/termen gebruiken voor optimale prestatie.

 

Als uw gateway reeds is geïnstalleerd, vindt u het MAC-adres in de VELUX ACTIVE app. Ga naar: Instellingen > Woningbeheer > Gateway > MAC-adres. Zoek de 12-tekencode: "70: ee :50: xx: xx: xx". Als u uw gateway nog niet heeft geïnstalleerd, vindt u het MAC-adres aan de achterkant van de gateway. Ga op zoek naar de code met 7 tekens in het formaat "g:xx:xx:xx" (het laatste deel van het serienummer van de gateway, dat u op de 3e regel vindt).

Ga voor iOS apparaten (Apple) naar de Apple App Store; ga voor Android apparaten naar Google Play. Zoek VELUX ACTIVE binnenklimaatbeheersing en download de app.
Ja, dat is mogelijk maar u wordt wel aangeraden in elke ruimte een sensor te installeren om optimaal te kunnen profiteren van het VELUX ACTIVE systeem voor binnenklimaatbeheersing. Als u de sensorregistratie tijdens de installatie wilt overslaan, antwoordt u op vraag in de app of u de batterijen in de schakelaars hebt geplaatst: "Dat is gebeurd". Druk vervolgens nadat de zoekactie is voltooid in het volgende scherm op "Al mijn schakelaars zijn aanwezig".
Er zijn twee manieren om een nieuwe gebruiker aan een bestaande VELUX ACTIVE oplossing toe te voegen:
1. De nieuwe gebruiker ontvangt de informatie over de e-mail en het wachtwoord van de account en logt simpelweg in op hetzelfde account als de bestaande gebruiker
2. Een bestaande gebruiker kan een nieuwe gebruiker uitnodigen en deze toegang verlenen. De bestaande gebruiker kan dit doen in de app via: Instellingen > Gastbeheer > Een gebruiker uitnodigen".
 
NB: omdat VELUX ACTIVE heel goed is beveiligd, hoeft de nieuwe gebruiker geen veiligheidssleutel op te halen uit de gateway om volledig toegang te krijgen (volg de instructies in de pop-upberichten in de app).

U kunt de app op uw nieuwe apparaat downloaden en inloggen met uw bestaande account.

NB: omdat VELUX ACTIVE heel goed beveiligd is, moet u een veiligheidssleutel ophalen uit de gateway om volledig toegang te krijgen (volg de instructies in de pop-upberichten in de app).

Ja, u kunt met elk mobiel apparaat toegang krijgen tot VELUX ACTIVE - Apple of Android. 
U zou naast de kabelaansluiting op uw VELUX ACTIVE gateway een wit LED-lampje moeten zien. Check dat de stroomkabel op de gateway is aangesloten en dat de stroomschakelaar AAN staat. Als de gateway al is aangesloten, trek de stekker er dan 10 seconden uit en steek hem er daarna weer terug in.

Plaats uw gateway op een centrale locatie om een draadloze verbinding te verzekeren met al uw VELUX producten en uw wifirouter. De signaalsterkte van uw wifi kan worden weergegeven door: "Instellingen > Woningbeheer" in uw VELUX ACTIVE with NETATMO app te tikken. Nadat u de optimale positie heeft bepaald, kunt u de VELUX ACTIVE gateway aan de muur monteren met de montagebeugel.

Als u de gateway vervangt moet u een nieuwe installatie creëren. Om veiligheidsredenen kunt u geen informatie overdragen van de ene naar de andere gateway, maar u kunt wel uw bestaande VELUX account bewaren voor de nieuwe gateway.
"Sommige Wi-Fi-netwerken zijn incompatibel met de VELUX ACTIVE met Netatmo-gateway:
 - Publieke en bedrijfsnetwerken.
 - Netwerken die alleen de 5GHz-band gebruiken.
 - Netwerken achter een authenticatieportal.

Zorg ervoor dat uw smartphone correct is aangesloten op een functioneel WiFi-netwerk voordat u met de installatie begint.
Volg dan deze stappen:

1. Start de Wi-Fi-router en smartphone opnieuw op.
2. Controleer of de gateway op de voeding is aangesloten (kleine witte LED brandt naast het netsnoer).
3. Als er Wi-Fi-boosters / -repeaters in uw netwerk aanwezig zijn, zorg dan dat elk beschikbaar toegangspunt een andere naam (SSID) heeft en controleer of de gateway wordt verbonden met het toegangspunt met het sterkste signaal.

Als de bovenstaande stappen uw probleem niet oplossen, moet u uw routerinstellingen controleren door verbinding te maken met de configuratiepagina van de router (raadpleeg de handleiding van uw router).

 - Update de router naar de nieuwste firmwareversie.
 - Stel een eenvoudiger wifi-wachtwoord in, zonder speciale tekens.
 - Zorg ervoor dat er geen MAC-filtering op de router is ingeschakeld (of zorg dat de gateway in de witte lijst staat).
 - Zorg ervoor dat toegangsbeperkingen (ouderlijk toezicht, etc.) zijn uitgeschakeld.
 - Controleer of de router een slaapfunctie heeft. Als dat het geval is, schakelt u die functie uit.
 - Schakel de WiFi-kanaalrestrictie uit (schakel automatische selectie in) of selecteer kanaal 1, 6 of 11.
 - Controleer of 2,4 GHz ook is ingeschakeld als de router compatibel is met dual-band (VELUX ACTIVE met Netatmo kan alleen verbinding maken met 2,4 GHz-netwerken). Probeer ook 5 GHz uit te schakelen.
 - Controleer of UPnP is ingeschakeld.
 - Probeer de huidige DNS-servers te vervangen door die van Google (Primary: 8.8.8.8 / Secondary: 8.8.4.4).
 - Controleer of uw router filtering op de firewall / poort heeft. Als dat het geval is, opent u de 25050-poort (TCP).
 - Geef de gateway een statisch IP-adres met zijn MAC-adres. "
Om de signaalsterkte van uw wifi tussen de router en uw gateway te verbeteren, kunt u de gateway en router fysiek dichter naar elkaar toe bewegen. U kunt tevens een vergroter van het draadloos bereik aan uw wifinetwerk toevoegen.
Om uw gateway met een nieuw wifitoegangspunt (router) te verbinden, opent u de app en gaat u naar: "Instellingen > Woningbeheer > Gateway > Wificonfiguratie". U wordt hier gevraagd de identificatiecode van uw wifitoegangspunt opnieuw in te voeren.

Haal de batterijen eruit, druk op om het even welke toets op de afstandsbediening en doe de batterijen er weer in. Nu zou er aan de voorkant van de afstandsbediening een groen knipperlicht moeten verschijnen om aan te geven dat die correct aan staat. Plaats nieuwe batterijen als u geen licht ziet of als het licht te zwak is.
 
Plaats bij verbindingsproblemen de sensor/schakelaar dichter bij de gateway (20-50 cm) tijdens het detecteren.

Om de beste voorwaarden voor nauwkeurige metingen te verkrijgen, volgt u voor het plaatsen van de sensor de volgende richtsnoeren:
  - Plaats de sensor binnen bereik en op een passende hoogte aan de muur (90-170 cm)
  - Plaats de sensor niet aan de binnenkant van een buitenmuur
  - Plaats de sensor niet in direct zonlicht
  - Plaats de sensor niet boven verwarmingselementen of radiatoren
  - Plaats de sensor niet achter gordijnen, meubilair of andere obstakels

Plaats uw vertrekschakelaar binnen bereik, op een passende hoogte (90-120 cm), naast uw hoofdingang. U kunt bij elke ingang van uw woning een vertrekschakelaar plaatsen.
Het maximale bereik tussen een sensor / vertrekschakelaar en de gateway is 300 m vrij zicht of ongeveer 30 m binnenshuis (inclusief muren en plafonds).
Probeer de gateway en schakelaars dichter bij elkaar te zetten om de sterkte van het draadloze signaal te verbeteren. Een vergroter van het draadloos bereik kan niet worden gebruikt.

Uw sensorschakelaar is standaard ingesteld om alle dakramen in de ruimte te bedienen. Als de ruimte geen elektrische dakramen heeft, wordt alle buitenzonwering bediend. Als er geen buitenzonwering is geïnstalleerd, worden alle binnenzonweringen bediend.
 
U kunt deze standaardinstelling in uw app bewerken door naar: "Instellingen > Woningbeheer > Ruimte > Sensorschakelaar > Bediende actuators" te gaan. Een sensorschakelaar kan enkel producten in dezelfde ruimte bedienen, en slechts één producttype tegelijk.

Om een extra sensor aan uw VELUX ACTIVE oplossing toe te voegen, opent u de app en gaat u naar: "Instellingen > Nieuwe producten installeren > Extra schakelaar installeren". Volg de instructies.

Om een sensor uit uw VELUX ACTIVE installatie te verwijderen, opent u de app en ga naar: "Instellingen > Woningbeheer > Ruimte > Sensorschakelaar", waarna u op "Product verwijderen" drukt.
Om een sensor van de ene naar de andere ruimte te verplaatsen, opent u de app en gaat u naar: "Instellingen > Woningbeheer > Ruimte > Sensorschakelaar", waarna u op "Product verplaatsen" drukt.
Een sensor kan slechts producten bedienen in de ruimte waar hij zich bevindt. U wordt aangeraden in elke ruimte een sensor te installeren om een optimale automatische bediening van uw producten te verkrijgen en van alle voordelen van VELUX ACTIVE te profiteren.
Om een extra vertrekschakelaar aan uw VELUX ACTIVE oplossing toe te voegen, opent u de app en gaat u naar: "Instellingen > Nieuwe producten installeren > Een nieuwe schakelaar installeren". Volg de instructies.
Het maximale bereik tussen een VELUX product en de gateway is 300 m vrij zicht of ongeveer 30 m binnenshuis (inclusief muren en plafonds). Het bereik kan worden verdubbeld (60 m binnen) door de bereikvergroter met io-homecontrol (KLF) toe te voegen.
Nee. Kopieer gewoon de identiteit van uw dakramen en zonweringsproducten van een (of meer) van uw bestaande afstandsbedieningen naar de gateway. Alle bestaande controllers blijven onveranderd.
Als u bij uw raam of zonweringsproduct ook een muurschakelaar (lokale bediening) heeft ontvangen, moet u altijd eerst deze schakelaar koppelen. Volg de met de muurschakelaar meegeleverde instructies.
 
Als u een VELUX bedieningstablet (KLR 200) of een VELUX afstandsbediening met display (KLR 100) heeft, voegt u het raam of zonweringsproduct ook aan deze afstandsbediening toe. Volg de met de afstandsbediening meegeleverde instructies.
 
Door al uw producten in één afstandsbediening te verzamelen, vergemakkelijkt u het kopiëren van uw VELUX producten naar uw VELUX ACTIVE gateway.
Om een nieuw raam of zonweringsproduct aan uw VELUX ACTIVE installatie toe te voegen, opent u de app en gaat u naar: "Instellingen > Nieuwe producten installeren > Een nieuw raam installeren". Volg de instructies.
 
NB: Voordat u een nieuw product aan VELUX ACTIVE toevoegt, moet het product al gekoppeld zijn aan een VELUX afstandsbediening.
De firmware van uw VELUX ACTIVE gateway wordt automatisch bijgewerkt wanneer nieuwe eigenschappen en bugfixes worden gelanceerd. Zie erop toe dat hij altijd aan staat en is aangesloten op het internet.

Mijn app gebruiken

Klik hier om de gebruiksvoorwaarden van VELUX ACTIVE te bekijken

De luchtkwaliteit in uw woning wordt constant weergegeven in de VELUX ACTIVE app. Als u de pagina van de betrokken ruimte invoert (productbediening) ziet u de temperatuur, de vochtigheidsgraad en het CO2-niveau die door de sensor in die ruimte worden gemeten.

Ga naar de pagina van een bepaalde ruimte om de temperatuur, de vochtigheidsgraad en het CO2-niveau van die ruimte te bekijken. Verwissel van ruimte om de niveaus in een andere ruimte te bekijken.
Volgens de WGO ligt een goede binnentemperatuur tussen 17° en 26° Celsius (63 tot 79° Fahrenheit). Zo kan condensvorming, schimmel of uitdroging van de mensen in de ruimte worden voorkomen.
Om Celsius of Fahrenheit te kiezen als temperatuurschaal, opent u de app en gaat u naar: "Instellingen > Mijn account > Temperatuurschaal". Kies de schaal van uw voorkeur.
Volgens de WGO ligt een goede vochtigheidsgraad binnenshuis (hoeveelheid waterdamp in de lucht) tussen 40% en 60%.
Volgens de WGO ligt een goed CO2-niveau binnenshuis onder 1150 ppm.
Om het batterijniveau of de signaalsterkte van een sensorschakelaar te checken, opent u de app en gaat u naar: "Instellingen > Woningbeheer > Ruimte > Sensorschakelaar".
 
Om het batterijniveau of de signaalsterkte van een vertrekschakelaar te checken, opent u de app en gaat u naar: "Instellingen > Woningbeheer > Vertrekschakelaar".
 
Om de sterkte van het wifisignaal naar de gateway te checken, opent u de app en gaat u naar: "Instellingen > Woningbeheer > Gateway".
Om een andere woning in de app weer te geven, drukt u op "Woning" op het dashboard voor iOS of in het instellingenmenu voor Android, waarna u de woning van uw voorkeur kiest.
Als u uw wachtwoord naar uw VELUX account bent vergeten, drukt u op "Wachtwoord vergeten?" op het inlogscherm en volgt u de instructies in de e-mail. Als u geen e-mail ontvangt, doet u er goed aan uw spam-map te checken.
U kunt een nieuwe gebruiker uitnodigen en uw toegang met hem/haar delen door de app te openen en naar: "Instellingen > Gastbeheer > Een gebruiker uitnodigen" te gaan
U ontvangt automatisch een melding als er een nieuwe versie wordt uitgebracht. Ga naar de downloadpagina en accepteer de update als u automatische updates niet heeft ingeschakeld.

U kunt de app of de afstandsbediening gebruiken om uw VELUX raam of zonweringsproduct in een gewenste positie te zetten. Kies in de app de gewenste ruimte en scroll naar beneden tot u het product ziet dat u wenst te bedienen. Schuif de draaiknop op de bedieningsbalk in de gewenste stand. Laat hem los om de beweging te starten. U kunt de beweging altijd stoppen door op "Stop" te drukken.

Om een product te stoppen tijdens de bediening, gebruikt u de afstandsbediening of de VELUX ACTIVE app. Druk op "Stop" op het scherm van de betrokken ruimte in de app.
Er zijn twee manieren om de automatische bediening tijdelijk stop te zetten:
- Bedien een product handmatig naar een nieuwe stand, in de app of op een VELUX afstandsbediening. Zo wordt het product tot de volgende morgen geïsoleerd van de overige ACTIVE bediening.
- Zet alle ACTIVE bediening voor die specifieke ruimte handmatig UIT in het aanvullend parameteroverzicht. Om de ACTIVE bediening opnieuw in te schakelen, zet u die handmatig AAN of wacht u gewoon tot de volgende morgen, wanneer dit automatisch gebeurt.

Om uw raam in de veilige ventilatiestand te openen, schuift u de draaiknop op de bedieningsbalk horizontaal totdat u het "vergrendelde ventilatie" pictogram bereikt.

NB: Het "vergrendelde ventilatie" pictogram zal niet worden weergegeven als uw raam geen ventilatieklep heeft.

Accessoires die op een raam zijn geïnstalleerd worden samen met het raam in de app gegroepeerd. Om een specifiek product te vinden, kiest u de ruimte met het raam en scrollt u omlaag totdat u het raam of zonweringsproduct ziet dat u wilt bedienen.
Productgroeperingen kunnen niet in de app worden gecreëerd. Als u meerdere producten naar dezelfde positie wilt verplaatsen, moet dit een voor een gebeuren.
U kunt groepen van hetzelfde type product bedienen met de sensorschakelaar. Groepen zijn altijd ramen, rolluiken of zonweringen.
Alle bedieningscommando's die vanuit uw app worden verstuurd vereisen een internetverbinding tussen uw mobiele apparaat en de gateway. Als deze communicatielink wordt verbroken, kan uw app niet worden gebruikt totdat hij is hersteld. VELUX ACTIVE zal zonder internettoegang gewoon automatische bediening blijven verstrekken, want die verloopt via de gateway.
Ja. U kunt verschillende parameters voor automatische bediening wijzigen om aan uw persoonlijke voorkeuren te voldoen - bv. de systeemkenmerken voor CO2, vochtigheidsgraad of temperatuur, of de favoriete werkingsuren van de automatische bediening. Open de app en ga naar: "Instellingen > Active bediening" om uw persoonlijke voorkeuren in te stellen.
U kunt uw woning, ruimte of producten op ieder moment een nieuwe naam geven. Om uw woning een nieuwe naam te geven, opent u de app en gaat u naar: "Instellingen > Woningbeheer > Naam van huis", waarna u uw voorkeuren invoert. Om uw ruimte een nieuwe naam te geven, opent u de app en gaat u naar: "Instellingen > Woningbeheer > Ruimte", waarna u uw voorkeuren invoert. Om uw producten een nieuwe naam te geven, opent u de app en gaat u naar: "Instellingen > Woningbeheer > Ruimte > Product", waarna u uw voorkeuren invoert.
 
Belangrijk: Als u uw ruimten en producten benoemt, let er dan op dat u niet het type ruimte in de productnaam vermeldt, want dat kan tot naamconflicten leiden. Reserveer de namen van typen ruimten (badkamer, keuken, enz.) voor de ruimten en namen van typen producten (dakraam, zonwering, enz.) voor de producten. Zo verkrijgt u de beste integratie met Siri (Apple HomeKit) spraakopdrachten. Als u voor Siri de Engelse taal gebruikt, kunt u voor de ruimten in uw huis en de producten ook het beste Engelse namen/termen gebruiken voor optimale prestatie.
De app zal u automatisch waarschuwen wanneer een van de batterijen van de sensoren of vertrekschakelaar moeten worden vervangen. Als u meldingen wilt verwijderen, kunt u alle VELUX ACTIVE meldingen beheren door de app te openen en naar: "Instellingen > Meldingen" te gaan.
U kunt uw standaard VELUX ACTIVE meldingen beheren door de app te openen en naar: "Instellingen > Meldingen" te gaan. Het is op het ogenblik niet mogelijk om nieuwe meldingen te creëren in VELUX ACTIVE.

De twee rode toetsen op het openingsscherm (met een zonnetje en een maantje), kunnen worden gebruikt om uw zonweringsproducten snel en makkelijk te bedienen. Als u de toets met de zon indrukt, haalt u alle zonweringsproducten in de woning omhoog (Goedemorgen). Als u de toets met de maan indrukt, laat u alle zonweringsproducten in de woning neer (Goedenacht).

Ja. U kunt de "vergrendelstand" ook wijzigen om alle zonwering bij uw vertrek neer te laten of het "Goedenacht" scenario wijzigen om alle ramen te sluiten als de zonwering omlaag gaat. Om de scenario's te wijzigen, opent u de app en gaat u naar: "Instellingen > Snelle handelingen.

De vergrendeltoets en de vertrekschakelaar worden gebruikt om uw VELUX ACTIVE binnenklimaatbeheersing in een beveiligde stand (afwezig) te zetten als u van huis bent. Uw ramen worden dan beperkt tot "slechts klepventilatie"/"geen opening" (ramen zonder klep). Met een druk op het "dichte slotje" stelt u de beveiligde stand (afwezig) in. Met een druk op het "open slotje" stelt u de onbeveiligde stand (thuis) in.

NB: De standen instellen in de app is hetzelfde als een druk op de vertrekschakelaar.

VELUX ACTIVE wordt beveiligd om te voorkomen dat onbevoegde gebruikers uw woning zouden ontgrendelen. Om de woning te kunnen ontgrendelen, moet u vanaf de gateway een specifieke veiligheidssleutel naar uw smartphone hebben gedownload. Gebruikers zonder deze sleutel kunnen de woning niet via hun app ontgrendelen.
 
Er zijn twee manieren om de sleutel op te halen:
- De sleutel wordt automatisch opgehaald tijdens het installeren van de gateway.
- De sleutel wordt verstrekt tijdens het proces van "Gastbeheer" als u wordt uitgenodigd voor VELUX ACTIVE.
 
De beveiligingssleutel wordt om veiligheidsredenen direct op de smartphone opgeslagen. Als u van smartphone of apparaat verandert, zult u een nieuwe sleutel moeten opvragen.
 
NB: U kunt uw woning altijd ontgrendelen met de vertrekschakelaar.
Als VELUX ACTIVE een bedieningsopdracht krijgt van een afstandsbediening, beschouwt het die als een bevoegde gebruiker. Het gaat er dan van uit dat het veilig is om de woning te ontgrendelen.

Metingen en automatisering

De algoritmen van VELUX ACTIVE kunnen worden bijgesteld om aan uw persoonlijke voorkeuren tegemoet te komen. Als u de gevoeligheid van de binnenklimaatparameters wilt vergroten of verkleinen of als u een inactieve periode wilt definiëren, kan dit door de app te openen en naar: "Instellingen > Active bediening” te gaan.
Weersgegevens worden gebruikt om aan te passen hoe lang en hoe ver het raam open blijft tijdens de ventilatie en om te voorkomen dat het raam wordt bediend als dat geen verbetering van het binnenklimaat zou opleveren. De weersgegevens worden ook gebruikt om zonweringsproducten zo bij te stellen dat een potentiële oververhitting tijdig kan worden voorkomen.
Als de binnenklimaatsensor is geïnstalleerd en de bedieningsalgoritmen in de app zijn ingeschakeld, zal VELUX ACTIVE automatisch alle dakramen en alle zonweringsproducten in de ruimte bedienen.
VELUX ACTIVE blijft functioneren tijdens internetstoringen. Het blijft het binnenklimaat en de zonwering regelen volgens het laatste instelpunt van vóór de storing (afwezigheidsmodus, handmatig ingesteld punt, enz.).
 
Tijdens de storing zult u de app echter niet kunnen gebruiken (u kunt dus geen producten bedienen, geen binnenklimaatparameters aflezen en geen instellingen wijzigen). De functionaliteit van de app wordt automatisch heringeschakeld op alle aangesloten apparaten als de internetverbinding opnieuw tot stand wordt gebracht. Het kan een paar minuten duren voordat de verbinding met de gateway is hersteld nadat de internetverbinding opnieuw tot stand is gebracht.
 
Tijdens een stroomstoring is de VELUX ACTIVE functionaliteit niet beschikbaar. Met de afstandsbediening zult u echter wel door zonne-energie aangedreven VELUX producten kunnen bedienen. Zodra de stroomtoevoer is hersteld, zal de gateway automatisch opnieuw op uw router en de cloudservers worden aangesloten. Houd er rekening mee dat dit een paar minuten kan duren.
Om uw woning geheel veilig te houden, gaat de VELUX ACTIVE gateway automatisch in de beveiligde stand (afwezig) na een stroomstoring. Zo wordt voorkomen dat de ramen opengaan doordat kwaadwillende personen buiten de woning een stroomstoring veroorzaken.
Ja, u kunt de app gebruiken om een periode te bepalen waarna uw raam automatisch dichtgaat (bv. tijdgestuurde badkamerventilatie). Om deze periode te definiëren, drukt u op de timer in de bovenhoek van het scherm voor de betrokken ruimte. Als de timer is afgelopen wordt het raam automatisch gesloten en VELUX ACTIVE opnieuw ingeschakeld.
U kunt de periode waarna uw raam automatisch dichtgaat, aanpassen aan uw persoonlijke behoeften. Die periode wordt standaard ingesteld op 30 minuten, maar kan worden bijgesteld naar iedere waarde tussen 0 en 12 uur.
Nee. VELUX ACTIVE biedt niet de mogelijkheid om een schema te bepalen voor het openen en sluiten van ramen en/of zonweringsproducten. Als u VELUX ACTIVE gebruikt op een iPhone, kunt u een schema creëren in de Apple Home app - zie support Apple HomeKit.
Het is mogelijk om VELUX ACTIVE uit te schakelen of stop te zetten als u wilt voorkomen dat uw ramen en zonweringsproducten automatisch bediend worden. Open de app en ga naar: "Instellingen > Active bediening" om alle ACTIVE bediening uit te zetten. Of houdt de ACTIVE bediening ingeschakeld in een specifieke ruimte, door de app te openen en naar “Instellingen > Active bediening > Ruimte” te gaan.

Ja, het is mogelijk om VELUX ACTIVE tijdelijk uit te schakelen in een (of alle) ruimte(n) als u wilt voorkomen dat uw ramen en zonweringsproducten 's nachts automatisch bediend worden. Open de app en ga naar: "Instellingen > Active bediening > Ruimte" om de bedieningsuren voor die ruimte te definiëren (bv. 8.00 tot 21.00 uur). Herhaal deze stap voor elke ruimte.

Ja, het is mogelijk om VELUX ACTIVE uit te schakelen in de ene ruimte en automatische bediening voort te zetten in een andere ruimte. Open de app en ga naar: "Instellingen > Active bediening" en kies de ruimte waarin u VELUX ACTIVE wilt uitschakelen. U kunt alle ACTIVE bediening voor die ruimte nu uitzetten – of de bedieningsuren voor de ruimte definiëren.
De temperatuur in de ruimte wordt gemeten door de binnenklimaatsensor. De temperatuur wordt elke 20 seconden gemeten binnen een bereik van 0-50°C / 32-122°F.
Verschillen in meting tussen de VELUX ACTIVE temperatuursensor en een andere thermometer in de ruimte kunnen worden veroorzaakt door een verkeerd installatiepunt. Check dat de sensor niet in direct zonlicht, boven een verwarmingselement, achter een gordijn, bij een open raam of deur staat. Verwijder de sensor en verplaats het naar een andere positie.
De vochtigheidsgraad wordt gemeten door de binnenklimaatsensor aan de muur in die ruimte. De gemeten vochtigheidsgraad wordt om de 20 seconden bijgewerkt en gemeten binnen een bereik van 0-100%, met een nauwkeurigheid van ± 3%.
Het koolstofdioxideniveau (CO2) van de ruimte wordt gemeten door de binnenklimaatsensor aan de muur in die ruimte. Het gemeten CO2-niveau wordt om de 5 minuten bijgewerkt en gemeten binnen een bereik van 0-5000 ppm.
Als uw app geen sensormetingswaarden weergeeft, kan dit komen door een probleem met de batterijen of de communicatie.
 
Check eerst het batterijniveau van de sensor.
- Check het niveau van de sensorbatterijen door de app te openen en naar: "Instellingen > Woningbeheer > Ruimte > Sensorschakelaar > Batterijniveau" te gaan.
- Haal de batterijen eruit, wacht een paar seconden en doe ze dan weer terug. Check nu of het LED-lampje aan de voorzijde van de schakelaar knippert.
 
Check vervolgens de kwaliteit van het radiosignaal tussen de sensor en de gateway.
- Check de kwaliteit van het radiosignaal door de app te openen en naar: "Instellingen > Woningbeheer > Ruimte > Sensorschakelaar > Radiosignaal" te gaan.
- Plaats de sensor dichter bij de gateway.
De bij uw VELUX raam (of motorkit) geleverde regensensor is direct aan de motorbediening aangesloten. Er wordt geen informatie naar de app gestuurd als er regen wordt gedetecteerd en het raam wordt dan gesloten (regendetectie wordt lokaal geregeld door de dakraamopener). De VELUX ACTIVE app waarschuwt slechts voor regen als het raam (de motor) tijdens het regenen wordt geopend.

Als alle of enkele van uw sensorwaarden ontbreken, kan het zijn dat uw sensor onbereikbaar is (dat wordt aangegeven in de app). Check de sensorbatterijen en vervang ze zo nodig. Als enkel de waarde van uw kooldioxideniveau (CO2) ontbreekt, maar de vochtigheidsgraad en temperatuur wel correct worden weergegeven, kunt u 5-10 minuten wachten om te zien of er een meting verschijnt. Het CO2-niveau wordt slechts om de 5 minuten gemeten en daarnaast kan het gebeuren na vervanging van een batterij.

Als geen van deze handelingen de sensorwaarden terugbrengen, moet uw sensor worden vervangen.

NB: CO2-metingen worden pas 12 uur na de oorspronkelijke installatie weergegeven, omdat de sensor eerst gekalibreerd moet worden.

De sensor- en vertrekschakelaar hebben onder normale omstandigheden een typische batterijduur van 2 jaar. De sensor- en vertrekschakelaar blijft nog geheel functioneel tot 7 dagen nadat het lage batterijniveau voor het eerst werd getoond.

Mijn gegevens

Tijdens de installatie van VELUX ACTIVE wordt u gevraagd een account te creëren met uw e-mailadres, en een wachtwoord. Uw e-mailadres wordt opgeslagen op een veilige cloudserver. VELUX heeft geen toegang tot uw wachtwoord. Als u uw VELUX gateway via Apple HomeKit installeert, worden er geen gegevens opgeslagen.
 
Als u via de VELUX ACTIVE app installeert, slaan wij de gegevens over uw gateway en systeeminstellingen op ten behoeve van onze service en de optimalisering van onze producten.
 
Wij slaan uw persoonsgegevens op zolang de account actief is en tot 6 maanden nadat de producten zijn afgesloten.
 
Een volledig overzicht van de door ons opgeslagen persoonsgegevens vindt u in het VELUX ACTIVE privacybeleid.
VELUX ACTIVE gegevens worden opgeslagen in een veilig datacenter, beheerd door NETATMO. Alleen VELUX A/S, NETATMO en uw lokale VELUX verkooporganisatie hebben toegang tot die gegevens. Het datacenter bevindt zich in de EU.
De gegevens betreffende VELUX ACTIVE zijn niet zichtbaar voor andere instanties dan VELUX A/S, NETATMO en, in beperkte mate, uw lokale VELUX verkooporganisatie.
VELUX ACTIVE verzamelt gegevens om uw binnenklimaat effectief te kunnen regelen. De gegevens worden gebruikt ten behoeve van onze service en de optimalisering van onze producten, evenals voor marketingdoeleinden indien u ons hiervoor toestemming heeft gegeven. Een volledig overzicht van de door ons opgeslagen persoonsgegevens vindt u in het VELUX ACTIVE privacybeleid
Als u een verslag van de door ons opgeslagen persoonsgegevens wilt inzien, kunt u contact opnemen met: active-support@velux.com
U kunt uw e-mailadres en de namen van woningen, ruimten, ramen, zonweringen en rolluiken veranderen in de VELUX ACTIVE app. Voor alle overige verzoeken verwijzen wij u naar: active-support@velux.com
Als u de door VELUX opgeslagen informatie wilt verwijderen, moet u een verzoek indienen om uw VELUX ACTIVE account te wissen. Als u uw gateway reset, wissen wij uw persoonsgegevens binnen de in het VELUX ACTIVE privacybeleid genoemde periode. Als u wilt dat de informatie onmiddellijk wordt verwijderd, kunt u zich tot: active-support@velux.com wenden met een verzoek om te worden gewist. Verdere details vindt u in de VELUX ACTIVE gebruiksvoorwaarden.

De VELUX Group is vastbesloten om incidenten zoals hacken en misbruik van gegevens te voorkomen. Om dit te waarborgen, hebben we een groot aantal technische, administratieve en fysieke beveiligingsmechanismen geïmplementeerd, ontworpen om de door VELUX ACTIVE verzamelde gegevens te beschermen. Houd er rekening mee dat ondanks onze inspanningen om uw gegevens te beschermen, geen beveiligingsoplossing perfect is, noch ondoordringbaar.

Als u, tegen alle verwachtingen in, een probleem ondervindt met persoonlijke gegevens, of als u een vermoedelijke schending, een IT-probleem of iets dergelijks constateert met betrekking tot VELUX ACTIVE, vul dan de volgende informatie hier in.  

Type incident en beschrijving (wat heb je waargenomen?)

 1. Wanneer vond het incident plaats?
 2. Waar heb je het waargenomen? (op welke webpagina's, pagina's of vergelijkbaar)
 3. Worden individuen beïnvloed? (bevat het datalek persoonlijke informatie over individuen? Zo ja, wie?)
 4. Wie is er op de hoogte van dit incident?

We zullen snel op meldingen reageren.

Вашата поверителност и сигурност ще бъдат защитени от функцията Уязвимост на телефона в приложението VELUX ACTIVE, ако следвате нашите препоръки по-долу. Това важи само за Android потребители, тъй като iOS работи на различен принцип.

Поверителността на вашите данни е много важна за нас. Пропуските в сигурността могат да представляват заплаха за поверителността на вашите данни. За да подобрим сигурността на телефона ви, даваме препоръки в приложението. Следвайте нашите съвети, за да подобрите максимално сигурността на телефона си. Също така не забравяйте да актуализирате версията на Android.

1. Парола или шаблон за заключен екран:
Наличието на шаблон или код за заключен екран не позволява на други хора да имат достъп до вашите приложения и пароли. Силно препоръчваме да настроите парола или шаблон за отключване на телефона си.

2. Достъп до системни файлове (root достъп):
Ако телефонът ви е в root режим, той позволява на всяко приложение достъп до други приложения в системата. Силно препоръчваме да използвате стандартен режим на използване (без root достъп).

3. Неофициално приложение или невалиден сертификат:
Може да намерите приложение VELUX ACTIVE на друго място, освен в Google Play. Неофициалното приложение може да не е толкова надеждно, колкото официалното. Силно препоръчваме да го премахнете и да инсталирате официалното приложение от Google Play.

4. Актуализация на операционната система на телефона:
Силно препоръчваме да инсталирате най-новата системна актуализация на телефона си, тъй като тя го предпазва от заплахи за сигурността.

HomeKit

U kunt Apple HomeKit gebruiken om met de hulp van Siri (Apple's spraakassistent) uw VELUX producten te bedienen. Gebruik uw stem om uw raam te openen, de zonweringen neer te laten of te informeren naar de huidige status van de luchtkwaliteit in uw Woning. Apple HomeKit stelt u verder in de gelegenheid om scenario's te creëren die uw VELUX producten en andere met HomeKit compatibele apparaten verbinden.
Als Apple HomeKit niet met uw VELUX dakramen werkt, dient u uw gegevenssynchronisatie te checken:
- Trek de stekker ten minste 30 seconden uit de gateway (uitschakeling) en steek hem er daarna weer terug in.
- Wacht tot de synchronisatie met iCloud op alle aangesloten apparaten met hetzelfde Apple account is afgerond.
 
U kunt de synchronisatie forceren door uw iPhone op de oplader aan te sluiten en hem opnieuw te starten. Als dit niet werkt, moet u de configuratie van de HomeKit resetten en deze opnieuw aansluiten.
"Als u HomeKit al hebt geconfigureerd met een ander iOS-apparaat, raadpleegt u de veelgestelde vraag: ""Hoe deel ik de bediening van Apple HomeKit?"" Om een ​​uitnodiging te ontvangen.
Volg anders de onderstaande stappen:

Herstel eerst de HomeKit-koppeling van uw gateway:
 - Verwijder de gateway uit de Home-app voor het geval u deze in uw Home-app ziet.
 - Controleer of uw smartphone is verbonden met hetzelfde Wi-Fi-netwerk als uw gateway.
 - Controleer of uw gateway gevoed is en of er geen LED knippert aan de achterkant van de gateway.
 - Houd de knop gemarkeerd met het tandwielpictogram ingedrukt.
 - Als u de LED rood ziet knipperen, laat u de knop los en drukt u nogmaals snel op de knop om het opnieuw instellen te bevestigen.
 - De gateway wordt nu gereset en start automatisch opnieuw.
 - Wacht tot de LED aan de achterkant van de gateway wit oplicht.
 
Ten tweede, herconfigureer de Wi-Fi-toegang van de gateway:
 - Open de VELUX-app en selecteer ""Instellingen"".
 - Selecteer ""Woningbeheer"". 
 - Selecteer ""VELUX Gateway"".
 - Selecteer ""Wi-Fi instellen"" en volg de instructies.
 
Tenslotte koppelt u uw gateway met HomeKit:
 - Open de VELUX-app en selecteer ""Instellingen"".
 - Selecteer ""Woningbeheer"".
 - Selecteer ""VELUX Gateway"".
 - Selecteer ""HomeKit instellen"" en volg de ""instructies""."
HomeKit vertrouwt op een beveiligd lokaal protocol, geleverd en ontworpen door Apple. Voor Apple HomeKit moet u thuis zijn en op uw wifinetwerk zijn aangesloten. Als een opdracht van Apple HomeKit wordt uitgevoerd, gaat VELUX ACTIVE ervan uit dat dit veilig is. Daarom ontgrendelt hij uw woning. U kunt slechts toegang tot HomeKit krijgen als u van huis bent en een Apple thuishub gebruikt (zoals een Apple TV of iPad).
 
NB: Kijk uit met het gebruik van HomeKit automatisering als u niet thuis bent, want het zou ertoe kunnen leiden dat uw woning ontgrendeld wordt.
Om uw producten met Siri en Apple HomeKit te bedienen als u van huis bent (niet aangesloten op het wifinetwerk van uw woning), moet u een apparaat als HomeKit thuishub opzetten. Dat kan zijn:
 - Een Apple TV4 met tvOS 10 of later.
 - Een iPad met iOS 10 of later.
U kunt Siri spraakbediening gebruiken door eerst de home-toets en dan de toets opzij in te drukken of door: "Hé Siri" te zeggen. Om de "Hé Siri" opdracht op uw apparaat te gebruiken, moet u deze inschakelen door het volgende in te voeren: Instellingen > Siri & Zoeken > Luisteren naar "Hé Siri".
 
Tip! Als u uw ruimten en producten benoemt, moet u er op letten dat u niet het type ruimte in de productnaam vermeldt, want dat kan tot naamconflicten leiden. Reserveer de namen van typen ruimten (badkamer, keuken) voor de ruimten en namen van typen producten (dakraam, zonwering) voor de producten. Zo verkrijgt u bovendien een optimale integratie met Siri (Apple HomeKit) spraakopdrachten. Als u voor Siri de Engelse taal gebruikt (voor de beste spraakherkenning), doet u er voor de beste prestaties ook goed aan voor uw ruimten en producten Engelse termen te gebruiken.
Tijdens de configuratie van VELUX ACTIVE wordt u gevraagd de HomeKit configuratiecode te scannen met de camera van uw apparaat.
 
De 8-cijferige code (xxx-xx-xxx) van Apple HomeKit is te vinden op:
- de label op de rugzijde van uw gateway.
- de laatste pagina van de Snelstartgids die in de verpakking wordt meegeleverd.
 
U kunt de code ook handmatig invoeren als u hem niet kunt scannen met de camera van uw apparaat.
 
Als u HomeKit niet tijdens de oorspronkelijke configuratie heeft geconfigureerd, kunt u dit alsnog heel makkelijk doen door: "Instellingen > Woningbeheer > Gateway > HomeKit configureren" te kiezen
U kunt de bediening van HomeKit accessoires met andere mensen delen als zij iOS 10 of later gebruiken en zijn aangemeld voor iCloud.
 
Om de bediening te delen, moet u ofwel thuis zijn ofwel in uw woning een thuishub hebben opgezet als u een uitnodiging verstuurt.
 
Ga in de VELUX ACTIVE with NETATMO app naar: "Instellingen > Woningbeheer > HomeKit > Uitnodiging".
 
Ga in de Apple Home app naar: "Het 'pijltje' in de linkerbovenhoek > Uitnodiging > De voor iCloud gebruikte Apple ID van de persoon invoeren > Uitnodiging versturen".

Ja, u kunt de gateway installeren met Apple HomeKit (in plaats van met de VELUX ACTIVE with NETATMO app). Volg de instructies in deze link.

NB: Voor deze installaties kunt u enkel de functionaliteit van Apple HomeKit en de Apple Home app gebruiken. De ACTIVE automatische algoritmen zijn niet inbegrepen bij Apple HomeKit en u krijgt er slechts toegang toe met de VELUX ACTIVE app.

"Bij het opnieuw instellen van de HomeKit-koppeling van uw gateway, verwijdert u:

- De Wi-Fi-verbinding tussen de gateway en uw router.
- De HomeKit-koppeling van uw gateway.

De koppeling aan uw VELUX-producten, sensor en vertrekschakelaar blijft ongewijzigd.
Volg de onderstaande stappen om een HomeKit-reset uit te voeren:

- Houd de knop gemarkeerd met het tandwielpictogram ingedrukt.
- Als u de LED rood ziet knipperen, laat u de knop los en drukt u nogmaals snel op de knop om het opnieuw instellen te bevestigen.
- De gateway wordt nu gereset en start automatisch opnieuw.
- Wanneer de LED wit knippert, is uw gateway klaar voor een nieuwe HomeKit-koppeling.
- Open uw Home-app en voeg de gateway toe als een nieuw accessoire in HomeKit."
U kunt uw wificonfiguratie updaten indien u van internetprovider moet veranderen. 
Een wifi-update gaat als volgt:

- Druk de toets met het tandwiel in en houd hem ingedrukt
- Laat de toets los zodra u het LED-lampje wit ziet knipperen
- Open eerst de iOS-instellingen van uw apparaat en daarna de “wifi” rubriek
- Selecteer de gateway in de “NIEUW APPARAAT CONFIGUREREN …” rubriek 
- Volg de instructies voor het updaten van de wificonfiguratie

Google Assistant

Als u een Google Home-luidspreker hebt, gebruikt u de Google Home-app, die beschikbaar is voor iOS en Android, om uw VELUX INTEGRA®-producten te verbinden. Meer informatie over de instellingsprocedure vindt u op de Google Help-website.

Als u geen Google Home-luidspreker hebt, downloadt u de Google Assistant-app, die beschikbaar is in de App Store voor iOS en de Play Store voor Android. Meer informatie over de instellingsprocedure vindt u op de Google Help-website.

Voor een betere beveiliging is een extra stap nodig om uw dakramen te kunnen bedienen met de Google Assistant. Maak eenvoudig een Google Assistant-beveiligingscode in de VELUX ACTIVE with NETATMO-app. Volg hiertoe de stappen in "Hoe kan ik een beveiligingscode maken voor Google Assistant?"

Voor een betere beveiliging is een extra stap nodig om uw Dakramen te kunnen bedienen met de Google Assistant. Maak eenvoudig een Google Assistant-beveiligingscode in de VELUX ACTIVE with NETATMO-app door onderstaande stappen te volgen: 

 1. Open de VELUX ACTIVE with NETATMO-app
 2. Tik op het pictogram linksboven om het gedeelte 'Instellingen' te openen
 3. Tik op 'woningbeheer'
 4. Tik bovenaan op de naam van uw huis
 5. Tik op 'Google Assistant' in het gedeelte 'Geavanceerd'
 6. Tik op 'Dakraam bediening inschakelen' en maak een pincode van 4 cijfers. 

De instellingsprocedure is voltooid. U kunt nu uw VELUX dakramen openen met de Google Assistant:

"Ok Google, open de dakramen in de woonkamer"

U kunt VELUX producten als volgt verwijderen uit uw Google Assistant: 

 1. Open de Google Assistant-app en tik op een van de ingestelde VELUX producten (dakramen, raamdecoratie of rolluik).
 2. Tik op 'VELUX ACTIVE with NETATMO ontkoppelen' 
 3. Bevestig de bewerking door opnieuw 'Ontkoppelen' te selecteren.

Google Assistant heeft nu niet langer toegang tot uw VELUX producten.

Afhankelijk van de vraag hoe ver Google Assistant in uw lokale taal is ontwikkeld, kunt u problemen ondervinden met het taalbegrip van Google Assistant. Om het aantal opdrachten dat Google Assistant niet begrijpt, te beperken, kunt u uw producten en kamers een naam geven en deze namen vervolgens in uw opdrachten opnemen.

U kunt ook naar 'Instellingen' in uw Google Home-app gaan en een tweede taal toevoegen (bij voorkeur Engels, Frans of Duits), wat u de mogelijkheid biedt om opdrachten te gebruiken in zowel uw lokale taal als een taal waarin de Google Assistant een hoger taalvaardigheidsniveau heeft.