Wist je dit?

We halen ongeveer 22.000 keer per dag adem. En we ademen voornamelijk slechte lucht in.1)

1) American Lung Association: www.lung.com/your-lungs/

Wist je dit?

We brengen 90% van onze tijd door in gebouwen: om te wonen, werken, leren, spelen.1)

1) NEST-Project, Technical University Berlin, European commission 2004

Wist je dit?

Als de luchtkwaliteit goed is, neemt het leervermogen van kinderen toe met 15%.1)

1) "Indoor Environment and learning in Schools", International Centre for Indoor environment and Energy (ICIEE), Technical University Denmark, 2013.