Op deze informatieochtend zullen twee experts op het gebied van PV aansluitingen en energiezuinige woningen uitleg geven welke oplossingen VELUX biedt in relatie tot PV daken, toekomstige regelgeving en eisen aan energiezuinige woningen. Daarnaast wordt ingegaan op hoe daglicht en VELUX Active binnen deze thema’s een rol kunnen spelen.

We beginnen de dag met Ing. Peter van den Bosch van PEET klimaatadvies, welke zal ingaan op (duurzame) energie oplossingen in en rond het huis. Waarna Marcel Vreeken van VELUX de PV oplossingen van VELUX en VELUX Active zal behandelen, plus de daarbij behorende regelgeving.

Informatieochtend over VELUX dakramen in een PV dak