Voorwaarden van het VELUX Montagepartnerschap

Om VELUX Montagepartner te worden moet u als bedrijf voldoen aan een aantal voorwaarden. Wij stellen deze voorwaarden zodat we de kwaliteit van onze Montagepartners kunnen garanderen aan onze klanten. De voorwaarden zijn:

  • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met als kerntaak het aannemen en uitvoeren van woningbouw gerelateerde werkzaamheden;  
  • Uw bedrijf verkeert in een gezonde financiële positie;  
  • U bent lid van de onafhankelijke geschillencommissie of, ter uitsluitende beoordeling van VELUX Nederland, een gelijkwaardige geschillencommissie;
  • U biedt uw klanten een onvoorwaardelijke afbouwgarantie aan in geval door ziekte of ongeval het adequaat en binnen een gebruikelijke tijdspanne uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden onmogelijk is, respectievelijk in geval van surseance of faillissement van uw bedrijf. Uw bedrijf heeft minimaal twee jaar ervaring met het inbouwen van VELUX producten;  
  • De montage van VELUX producten wordt door uw bedrijf te allen tijden verricht conform Uitvoeringsrichtlijn 1112 van het SKG - IKOB.

Heeft u vragen?
Stel ze dan gerust via info@velux.nl. Onze channel marketeer komt er dan zo spoedig mogelijk op terug.