KOMO® | Kwaliteitsmerk voor de bouw

KOMO® is een kwaliteitsmerk voor de bouw. De basis voor KOMO® certificering wordt altijd gevormd door een Nationale Beoordelingsrichtlijn (BRL).

SKH geeft KOMO®-kwaliteitsverklaringen uit aan producenten c.q. leveranciers van hout, houtproducten, houtconstructies, overige producten en diensten. KOMO®-kwaliteitsverklaringen kunnen zijn: 
  • een KOMO® attest
  • een KOMO® productcertificaat
  • een KOMO® attest-met-productcertificaat
  • een KOMO® procescertificaat. 

SKH heeft met de Stichting Bouwkwaliteit een licentieovereenkomst voor het gebruik van het KOMO®-keurmerk.

Een producent c.q. leverancier krijgt een KOMO®-kwaliteitsverklaring als het product of dienst dat zij levert voldoet aan de eisen zoals die zijn gesteld in de zogenaamde nationale beoordelingsrichtlijn. Een beoordelingsrichtlijn vermeldt ondermeer eisen waaraan een product of dienst moet voldoen.

Een beoordelingsrichtlijn wordt vastgesteld door het College van Deskundigen van SKH, nadat deze door betrokken marktpartijen en in samenwerking met de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit is aanvaard als nationale beoordelingsrichtlijn.

VELUX

VELUX heeft is certificaathouder voor twee productcertificaten. Deze zijn bij KOMO® en SKH geregistreerd onder certificaatnummer 40038/15 & 40039/15. Op de websites van SKH en KOMO® treft u meer informatie aan.