Nederlandse initiatieven

In Nederland zijn twee experimenten van start gegaan. Oude VELUX dakramen apart inzamelen en oud hout uit gebouwen hergebruiken in VELUX dakramen bespaart grondstoffen en CO2.

Take back service van VELUX dakramen

Recyclen van gebruikte VELUX dakramen

VELUX Nederland heeft een take-back service voor VELUX dakramen gelanceerd, om bij te dragen aan het recyclen van bouwafval. In samenwerking met SUEZ, een bedrijf dat gespecialiseerd is in afval- en grondstoffenmanagement, worden oude dakramen gescheiden ingezameld en gedemonteerd in bedrijven die vallen onder de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) of bedrijven die werken aan re-integratie van gedetineerden. Hierdoor kunnen verschillende materialen zoals glas, hout, aluminium, kunststoffen weer als grondstof worden toegepast in nieuwe producten.

Dit vergroot de circulariteit van het product. 95% van de grondstoffen wordt hergebruikt; bij traditioneel afvalbeheer is dat ongeveer 30%. De Take-back service wordt aangeboden zonder winstoogmerk en is voordeliger dan het afvoeren van bouwafval in Nederland.

We werken continue aan het zo hoogwaardig mogelijk inzetten van deze grondstoffen. Op dit moment wordt het hout bijvoorbeeld toegepast in nieuwe eettafels en stoelen.

Hergebruik van hout in nieuwe VELUX dakramen

Speciaal voor de Nederlandse markt is een dakraam ontwikkeld dat gemaakt wordt van 100% FSC reclaimed hout en een speciale propositie vormt voor grotere projecten.

Dit ‘reclaimed’ hout is afkomstig van balken en dakplaten uit oude gebouwen die zorgvuldig zijn gesloopt. Dit vermindert het gebruik van nieuw hout in het dakraam met 100 procent. Daarnaast verlengen we de levensduur van het hout met wel 30 tot 40 jaar en wordt over de totale levenscyclus van deze dakramen naar schatting 28 procent CO2 bespaard.

VELUX dakraam van reclaimed hout