Levenscyclusanalyse

Levenscyclusanalyse

Bij VELUX is Levenscyclusanalyse LCA - Life Cycle Assessment) een essentieel hulpmiddel geworden in onze voortdurende inspanningen om de klimaat- en milieueffecten in de hele keten te beheersen, van productontwikkeling, inkoop en productie tot gebruik en verwijdering. In 2009 hebben we de eerste LCA uitgevoerd en vandaag maakt LCA deel uit van iedere nieuwe productontwikkeling.

Het positieve CO2-verhaal van VELUX dakramen

Eén van de belangrijkste parameters van de VELUX LCA is de ecologische voetafdruk van het product van de wieg tot de definitieve verwijdering. De LCA's bewijzen dat VELUX dakramen gedurende de levenscyclus netto CO2-besparingen kunnen opleveren dankzij de passieve zonnewarmte via de ruit tijdens de gebruiksfase, waardoor de behoefte aan andere warmtebronnen afneemt.

Levenscyclus

Het CO2 -gehalte werd berekend voor een GGL SK08 2068 dakraam,
inclusief vervanging van beglazing na 20 jaar, dat dertig jaar lang dienstdeed
in een woning in Würtzburg, Duitsland.

Het voorbeeld hierboven toont de ecologische voetafdruk van een houten dakraam met drievoudige beglazing (114x140cm). De berekening laat zien hoe het dakraam gedurende zijn 40-jarige levensduur meer dan het dubbele bespaart van de hoeveelheid CO2 die in grondstoffen, productie en verwijdering zijn ontstaan.

“We streven ernaar om de CO2-voetafdruk van de grondstoffen die in onze producten worden gebruikt te verminderen. We ontwikkelen onze dakramen en accessoires zo dat zij warmteverlies tot een minimum beperken en zonnewarmte in de winter maximaliseren, terwijl oververhitting in de zomer wordt voorkomen. Ook experimenteren we met initiatieven, zoals demontage en recycling van materialen aan het levenseinde van onze producten.”

Jakob T. Rørbech, verantwoordelijk voor Life Cycle Assessment binnen de VELUX Groep.

De berekening van de CO2-voetafdruk is gebaseerd op de volgende parameters:

  • Grondstoffen vormen het grootste deel van de ecologische voetafdruk. De CO2-berekening voor grondstoffen omvat glas, hout, aluminium plus kleine hoeveelheden andere metalen en materialen; de berekening omvat het transport van de grondstoffen.
  • De productie dekt de ecologische voetafdruk als gevolg van houtverwerking, afwerking en glasproductie, assemblage, verpakking en transport naar de klant.
  • De gebruiksfase wordt berekend voor een dakraam in een woning met een dakhelling van 45° in Noord-Europa. De berekening is gebaseerd op 40 jaar gebruik met vervanging van de ruit na 20 jaar.
  • Verwijdering omvat de ecologische voetafdruk van delen van het dakraam die niet kunnen worden gerecycled.
  • Hergebruik omvat de ecologische voetafdruk van delen van het dakraam die kunnen worden gerecycled en materialen die voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt.