Duurzaamheid in producten en productie

Productie met duurzaamheid in gedachte

Ons doel is om producten te ontwikkelen die de levenskwaliteit van huiseigenaren en de gehele samenleving verhogen, terwijl we onze impact op het milieu tot een minimum beperken.

Energiemanagement vermindert de CO2-uitstoot

We streven ernaar om de CO2-voetafdruk van onze productie in 2020 met 50% te verminderen.

Systematisch energiemanagement op al onze locaties helpt ons om ons energieverbruik effectief te monitoren en nieuwe energiebesparende initiatieven te implementeren om onze reductiedoelstelling te halen.

Energiemanagement
Levenscyclus van een VELUX dakraam

De levenscyclus van een VELUX dakraam

Een VELUX dakraam gaat vele jaren mee. Door de Life Cycle Assessment (LCA levenscyclusanalyse)) te gebruiken om de milieu-impact van onze producten te documenteren, kunnen we concluderen dat een VELUX dakraam zijn CO²-uitstoot volledig compenseert door energiezuinig te zijn.

Beter binnenklimaat met onze producten

De eerste stap naar een gezond en duurzaam leven begint thuis. Aangezien we tot 90% van onze tijd binnen doorbrengen, is het belangrijk om een goede luchtkwaliteit te behouden. Onze producten maken het eenvoudig om een gezond binnenklimaat te creëren en worden steeds vaker geïntegreerd met automatische sensorgestuurde oplossingen.

Beter binnenklimaat met VELUX producten
Nederlandse initiatieven

Nederlandse initiatieven

In Nederland zijn twee circulaire experimenten van start gegaan. Oude VELUX dakramen apart inzamelen en oud hout uit gebouwen hergebruiken in VELUX dakramen bespaart grondstoffen en CO2.

Pionier in duurzame producten

Tijdens alle fasen van de productcyclus streven we naar minimale impact op het milieu. Bekijk onze brochure via de knop hieronder of ga naar ons bestelformulier.

Onze productiedoelen

50 procent

vermindering van de CO2-uitstoot in 2020

0 procent

productieafval

100 procent

gebruik van hout uit gecertificeerde duurzame bossen in Europa

"We hebben in 2019 47% van onze CO2-uitstoot gereduceerd vergeleken met 2007, wat ons goed op weg brengt naar het bereiken van ons doel van 50% reductie in 2020."

David Briggs, CEO, de VELUX Groep
Ontwikkelingsdoel 3
Duurzame ontwikkelingsdoelstelling 3

Goede gezondheid en welzijn

Zorgen voor een gezond leven en het welzijn van alle mensen van iedere leeftijd bevorderen is essentieel voor duurzame ontwikkeling.

Onze producten zorgen voor daglicht en frisse lucht van bovenaf, wat de gezondheid en welzijn verbetert in een tijd waarin mensen tot 90% van hun tijd binnenshuis doorbrengen.


Ontwikkelingsdoel 12
Duurzame ontwikkelingsdoelstelling 12

Verantwoorde consumptie en productie

De Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN verklaren dat er dringend actie moet worden ondernomen om duurzame consumptie- en productiepatronen in alle sectoren van de economie te waarborgen.

Ons antwoord is om te streven naar een vermindering van onze CO2-voetafdruk met 50% in 2020 en om geen productie afval te hebben. Dit alles moet worden bereikt in een veilige en gezonde werkomgeving waarin onze medewerkers floreren.