VELUX producten hebben positieve CO2 footprint

Levenscyclusanalyses tonen aan dat een VELUX dakraam, in veel situaties, tijdens zijn levensduur een positieve CO2 balans heeft. Door passieve zonnewarmte binnen te laten levert het dakraam tijdens de gebruiksfase een positieve energiebijdrage die hoger is dan de energie verbruikt voor productie, distributie, installatie en onderhoud. En wanneer ook nog een VELUX Energie Comfort gordijn wordt toegepast, wordt de CO2 besparing nog eens met 36% verbeterd.

DE VELUX FOUNDATIONS

Een groot deel van de winst van de VELUX Groep vloeit terug naar de maatschappij via haar stichtingen, de VILLUM FOUNDATION en VELUX FOUNDATION. Zij opereren onafhankelijk van de VELUX Groep en doneerden in 2014 150 miljoen euro aan diverse wetenschappelijke, sociale en culturele doelen wereldwijd. In 2014 is tevens de KR FOUNDATION in het leven geroepen. Die houdt zich bezig met internationale milieuvraagstukken.

Historisch laag aantal ongevallen

Voor het tweede jaar opeenvolgende jaar hebben we het laagste aantal werkgerelateerde ongevallen in onze historie behaald. In 2014 hadden we slechts 11 bedrijfsongevallen in de gehele VELUX Groep. Dat is vergelijkbaar met 0,9 ongevallen per 1 miljoen werkuren en 0,2 verloren werkuren per 1000 werkuren. Het resultaat toont aan dat onze niet aflatende focus op veiligheid het verschil maakt en wij zijn vastbesloten om dat werk voort te zetten.

CO2-uitstoot verminderd met 29%

Onze CO2-uitstoot is verminderd met 29% t.o.v. 2007. Ons doel is om in 2020 de CO2-uitstoot met 50% verminderd te hebben. Om dit te bereiken zijn we een energiemanagementprogramma gestart bij al onze Europese vestigingen, zowel fabrieken als verkoopmaatschappijen.