Zelf ook
ondersteuning nodig?

Wij ontvangen regelmatig verzoeken om een activiteit of project te ondersteunen. Het is helaas onmogelijk om aan alle verzoeken te voldoen. Onze doelstelling om een waardevolle bijdrage aan de samenleving te leveren. Bovendien is sponsoring één van de bouwstenen voor onze goede, langdurige relaties met klanten, leveranciers en medewerkers. Daarom streven wij ernaar activiteiten te ondersteunen waarmee wij als bedrijf een binding hebben. Wij gaan uit van de stelling ”samen staan we sterk”. VELUX Nederland sponsort daarom alleen met haar eigen producten.

Sponsorcriteria 
Uitsluitend verzoeken die aan alle onderstaande criteria voldoen worden in behandeling genomen:

 • De sponsoring moet verbonden zijn aan de visie van VELUX: Vooroplopen in de ontwikkeling van een beter woonklimaat door middel van daglicht en frisse lucht via het dak.  
 • Sponsoring moet in lijn staan met de merkwaarden van VELUX:
  • flair
  • lef
  • professioneel
  • ondernemend
  • inspirerend
 • VELUX Nederland sponsort alleen in producten en doet geen geldelijke bijdragen.
 • VELUX Nederland sponsort projecten (in de regel stichtingen en maatschappelijke organisaties) gerelateerd aan gezondheid/zorg, waar daglicht en frisse lucht een positieve bijdrage kunnen leveren aan het binnenklimaat.  
 • Er dient duidelijk te worden aangegeven wat de te leveren prestatie is van beide partijen.
 • Er moet voldoende tijd zitten tussen het moment van aanvraag en de activiteit (minimaal 8 weken van tevoren).

Voor grote donaties verwijzen wij u graag naar de VELUX FOUNDATIONS.


VELUX medewerkers en Leontien Zijlaard - Van Moorsel
Maaikes badkamer | een uniek crowdfunding project
VELUX dakramen in het Hof van Kairos

Ondersteuningsaanvraag

Aanvragen voor ondersteuning nemen we uitsluitend in behandeling indien voldaan wordt aan alle voorwaarden. Aanvragen voor sponsoring worden uitsluitend via de mail in behandeling genomen. Voor aanvragen kunt u contact opnemen via het onderstaande formulier. Het opsturen van een aanvraag is geen garantie voor het toekennen van sponsoring, ook al voldoet uw aanvraag aan alle criteria. Binnen vier weken krijgt u van ons bericht.