Circulaire economie
en nul-afvalproductie

De VELUX Groep past circulair economisch denken toe aan waar groei niet gekoppeld is aan het gebruik van schaarse middelen.

Onze inspanningen om circulair te denken en te streven naar nul-afvalproductie, ondersteunt Sustainable Development Goal nr. 12 van de Verenigde Naties. Dat wil zeggen het aanzienlijk verminderen van de afvalproductie door preventie, reductie, recycling en hergebruik.

We gebruiken het ReSOLVE kader dat is ontwikkeld door de Ellen McArthur Foundation ter inspiratie om ons werk met circulaire economie en nul-afvalproductie te omschrijven. Op sommige gebieden zijn we al een lange weg gekomen. Andere gebieden zijn nieuw en hiervan bepalen we de strategie terwijl we eraan werken en proberen voortdurend te leren en te verbeteren.

Regenereren: verschuiving naar hernieuwbare energie en materialen

Ook wij willen steeds meer gebruikmaken van hernieuwbare energiebronnen. In ons productieproces zijn we bezig de fossiele brandstoffen te vervangen door duurzame energie. Met name door bio-ketels toe te passen die het afvalhout gebruikt om warm proceswater te produceren.

Bij het inkopen van grondstoffen van externe leveranciers zorgen we ervoor dat dit duurzaam gebeurd. Op dit moment is 98% van het hout dat wordt gebruikt voor VELUX dakramen afkomstig uit gecertificeerde, duurzame bosbouw. Dit betekent dat er niet meer hout wordt gekapt dan het bos kan reproduceren.

Onderdelen: verleng de levensduur met onderhoud, extra isolatie of een upgrade

VELUX producten zijn gemaakt om minimaal 40 jaar mee te gaan, maar kunnen door hun modulaire toepassing eenvoudig worden vervangen of verbeterd. Zo kunnen achteraf eenvoudig verduisterende plisségordijnen of rolluiken worden geplaatst om de isolatiewaarde verder te verbeteren of kan een ouder dakraam in zijn geheel worden vervangen door de nieuwste generatie. Ook garanderen wij de beschikbaarheid van reserveonderdelen voor minstens 25 jaar.

Optimaliseren: verhoog prestaties en energie-efficiëntie

Een raam is het enige gebouwcomponent dat een positieve energiebalans kan hebben als gevolg van de opbrengst van zonnewarmte die door raam komt. Onze levenscyclus analyse laat zien dat VELUX dakramen tijdens hun levenscyclus CO2-positief kunnen zijn. VELUX dakramen met rolluiken en/of raamdecoratie kan zelfs de energiebalans van het gebouw optimaliseren.

Gesloten circuit: hergebruik en recyclen

Wij passen in onze productielocaties een gesloten circuit toe waarbij we uitgaan van nul-afval. Om dit moment wordt 97% van al het afval dat voortvloeit uit onze activiteiten gerecycleerd of gebruikt als hernieuwbare energie. Afvalhout, bijvoorbeeld, wordt verkocht en gebruikt voor pluimveebedden en spaanplaten.

Virtualiseer: gebruikmaken van digitalisering en connectiviteit

In nauwe samenwerking met externe partners ontwikkelen we de volgende generatie VELUX Active producten. Deze interactieve dakramen en lichtkoepels openen en sluiten automatisch aan de hand van omgevingstemperaturen, vochtigheid, enz. om de energie-efficiëntie te verhogen en het binnenklimaat verder te verbeteren.

Green Solution House | Circulaire economie en nul-afvalproductie Green Solution House | Circulaire economie en nul-afvalproductie Green Solution House | Circulaire economie en nul-afvalproductie 
 

Wij werken mee aan circulaire bouwprojecten

Green Solution House is een nieuw congrescentrum en hotel gelegen op het Deense eiland Bornholm. Het gebouw is zo ontworpen en geconstrueerd dat alle gebruikte materialen volledig te recyclen of biologisch afbreekbaar zijn, waardoor afval tijdens de levenscyclus wordt vermeden. De VELUX Groep was een strategisch partner bij de ontwikkeling van het Green Solution House. Wij ontwierpen de daglichtconcepten, variërend van VELUX modulaire lichtstraten tot dakramen met zonwering en daglichtspots.

Tijdens het London Design Festival 2016 heeft de VELUX Group samengewerkt met Arup en andere toonaangevende bouwspecialisten om te onderzoeken hoe de principes van circulaire economie kunnen worden toegepast op het ontwerp en de bouw van gebouwen. Onder de onderzochte onderwerpen viel onder andere eenvoudige demontage, prefabricatie en gebruik van recyclebare materialen.

Geen afval bij VELUX fabriek in Hongarije

De VELUX fabriek in Hongarije is een voorbeeld van hoe afval in waarde verandert in nauwe samenwerking met de omgeving - de zogenaamde Industrial Symbiosis. Bijvoorbeeld, 100% van het houtafval wordt gebruikt voor hernieuwbare energie of gerecycled als grondstoffen die andere bedrijven kunnen gebruiken.

Vandaag de dag is het recyclingpercentage in de Hongaarse fabriek inclusief alle afvalfracties bijna 98%, maar ze willen verder verbeteren.

“Nu de recycling van de belangrijkste afvalfracties - hout, glas en metalen – is geregeld, Zijn we bezig met het gemengde huishoudelijk afval van onze faciliteiten.” verklaart HSE Manager Lajos Varga. Hongaarse bedrijven zijn voorlopers in afvalafscheiding en recycling, wat nu wordt uitgebreid naar de publieke sector en particuliere huishoudens. Er is een grote motivatie onder werknemers in de fabriek om bij te dragen aan het verhogen van het recyclingpercentage.

Recycling in Nederland

Ook VELUX Nederland is bezig zijn afval zoveel mogelijk te recyclen. "We hebben een werkgroep geformeerd die bestaat uit medewerkers van verschillende afdelingen. Zij buigen zich over ideeën waarin we nog verder kunnen verbeteren,” vertelt Michel Sombroek, algemeen directeur VELUX Nederland.

De afgelopen jaren zijn al verschillende maatregelen genomen. Zo wordt alle documentatie gedrukt op FSC/PEFC gecertificeerd papier, is al het papier dat wij gebruiken (printpapier, toiletpapier, servetten, tissues 100% gerecycled en wordt het printen van documenten gedemotiveerd. Op dit moment wordt de stap gezet om ook met het briefpapier, enveloppen etc over te stappen op 100% gerecycled papier. Sowieso is het gebruik hiervan met 90% afgenomen t.o.v. 5 jaar geleden, doordat over is gegaan op digitale communicatie, zoals elektrische mailingen, facturatie en orders.

Met behulp van speciale afvalscheidingsstations, wordt papier, plastic, GFT en restafval apart verwerkt. Een aantal bedrijfsauto’s zijn reeds vervangen voor Hybride auto’s en voor het opladen hiervan zijn op ons terrein 4 oplaadpunten gerealiseerd. Daarnaast heeft het bedrijfspand onlangs een ingrijpende verbouwing ondergaan, wat zorgt voor energiebesparing. De buitengevel is geïsoleerd en door het plaatsen van VELUX lichtkoepels en modulaire lichtstraten wordt nog beter gebruik gemaakt van passieve zonnewarmte.

Neem contact met ons op:

VELUX Nederland
T.a.v. MVO Werkgroep
mvo@velux.nl
Tel.: 030-6.629.629
Twitter: @VELUX_PR