Betere leefomgevingen
voor iedereen

Onze belangrijkste missie is om gezonde en duurzame gebouwen te creëren. Daarom ondersteunen wij de Sustainable Development Goal nr. 11 van de Verenigde Naties, om steden veilig, veerkrachtig en duurzaam te maken.

Bij het ontwikkelen van nieuwe bouwconcepten zetten wij de mensen centraal. Met onze producten en oplossingen willen we lichte, gezonde en efficiënte gebouwen creëren waarin mensen kunnen leven, werken, leren en spelen.

Gebouwen spelen namelijk een essentiële rol in het oplossen van mondiale uitdagingen als gezondheidskosten, schaarste van energiebronnen en klimaatverandering. Mensen in de ontwikkelde wereld brengen gemiddeld 90% van hun tijd door in gebouwen. Maar alleen al in Europa wonen 84 miljoen mensen in vochtige en ongezonde gebouwen met een verhoogd risico op astma en andere allergieën. En 30 miljoen mensen hebben last van een tekort aan daglicht.

Tegelijkertijd verbruiken gebouwen enorme hoeveelheden waardevolle energiebronnen tijdens de bouw en in de gebruiksfase. Ze zijn goed voor 40% van het totale energieverbruik en 50% van het totale materiaalgebruik in Europa. Volgens de Verenigde Naties zal de wereldbevolking doorgroeien tot 10 miljard in 2050. Zeven miljard daarvan zullen waarschijnlijk in steden wonen. Duurzaam wonen is daarom één van de grootste uitdagingen waar stadsbewoners, autoriteiten en politici momenteel mee te maken krijgen.

Oplossingen die de leefomstandigheden van de mensen verbeteren en de natuur beschermen zijn dan ook dringend nodig. De VELUX Groep is toegewijd aan innovatieve bouwoplossingen die de zorg voor mensen en de planeet tegen elkaar afweegt. Met verschillende modelwoningen op basis van de Active House principes hebben we aangetoond dat we CO2-neutrale gebouwen kunnen ontwikkelen met een comfortabel binnenklimaat en veel daglicht en frisse lucht. In 2016 ontvingen vijf van de VELUX Active House gebouwen het Active House Label, waarmee bevestigd wordt dat ze voldoen aan de drie criteria die door de Active House Alliance zijn opgesteld:

  • Comfort: het gebouw creëert een gezondere en comfortabeler binnenklimaat voor de gebruikers met veel daglicht en verse lucht.
  • Energie: het gebouw levert een positieve bijdrage aan de energiebalans en stimuleert herwinbare energiebronnen.
  • Milieu: het gebouw gaat op een positieve manier met het milieu om en gebruikt zoveel mogelijk herbruikbare materialen.

Active House projecten: een visie op duurzaam en gezond wonen

‘Eén experiment is beter dan duizend meningen van experts,’ was de overtuiging van Villum Kann Rasmussen, de oprichter van de VELUX Groep.

27 Active Houses tot nu toe

Om gezonde, energiezuinige en betaalbare bouwconcepten te ontdekken, hebben we daarom geïnvesteerd in een reeks demonstratieprojecten in Europa. Al met al hebben wij in het afgelopen decennium 27 Active House projecten gerealiseerd:

  • We hebben meegewerkt aan de bouw van 27 Active House projecten in 12 landen om te demonstreren hoe gebouwen duurzaam en gezond kunnen worden ontworpen.
  • De VELUX Groep is een van de initiatiefnemers van de Active House Alliance, die in 2016 een label voor duurzame en gezonde gebouwen heeft gelanceerd.
  • 587 daglichtprojecten uit 57 landen werden door architectuurstudenten ingediend voor de International VELUX Award 2016.
  • In ons Model Home 2020 programma zijn in vijf landen zes gebouwen gerealiseerd en gemonitord om het potentieel van duurzame bouwontwerpen te onderzoeken. 26.000 mensen hebben de modelwoningen bezocht.
  • De modelwoningen hebben 25 prijzen en erkenningen ontvangen.
  • 6.400 artikelen hebben ons werk in het Model Home 2020 programma behandeld.

Model Home 2020 | Duurzame en gezonde woonomgevingen voor iedereen 

Meer zien?
Bekijk hier de ervaring van Samantha Pastour in het Maison Air et Lumiére:

https://www.youtube.com/watch?v=kW64j1ZJ19k

Daarnaast is er meer te lezen over de Active House visie en projecten die volgens dit principe gebouwd zijn via onze Active House visie pagina.

 

Wat is een gezond huis? - Wij hebben het huiseigenaren gevraagd!

Wat beschouwen Europeanen als een gezond huis, hoe willen ze leven en wat zijn hun voornaamste prioriteiten bij het creëren van een comfortabele woning? Om meer licht te laten schijnen op de kwaliteit van het leven in gebouwen, voert de Duitse Humboldt Universiteit in opdracht van de VELUX Groep een onderzoek uit onder 14.000 Europeanen in 14 landen. De resultaten zijn te vinden in de Healthy Homes Barometer.

Het rapport vertelt ons wat Europeanen van hun huizen willen en wat hen motiveert om in hun woning te investeren. Als samenleving moeten we onze gemeenschappelijke toekomst beschermen door ons energieverbruik te verminderen, maar ook om woningen comfortabel en gezond te maken. We moeten beseffen dat cruciale beslissingen niet altijd door Europese instellingen of nationale regeringen worden genomen, maar dat iedereen een verschil kan maken door de keuzes die men in het dagelijks leven maakt.

Marcel Vreeken, manager public affairs VELUX Nederland

Wist u dat...

Volgens het Internationaal Energieagentschap (IEA) vertegenwoordigen gebouwen momenteel 40% van het primaire energieverbruik in Europa en Noord-Amerika. Tegelijkertijd heeft het IEA de bouwsector geïdentificeerd als een van de meest kosteneffectieve sectoren in termen van vermindering van de CO2-uitstoot.

Door het ontwerpen van Active Houses die een uitstekende thermische isolatie combineren met een slim ontwerp en het gebruik van passieve zonnewarmte, kan die 40% worden verminderd. Tegelijk kan voor 2050 de 80% energiebesparingsdoelstelling van de Europese Unie alleen al door huishoudelijke besparingen worden bereikt.1

In 2050 zal 90% van de huidige gebouwen nog steeds worden gebruikt. Het is dus een belangrijke uitdaging om duurzaam te plannen, te bouwen en te renoveren. Energievernieuwing van de bouwvoorraad biedt hiermee een hoge potentie om de klimaatverandering te bestrijden. Volgens het Buildings Performance Institute Europe (BPIE) kan door het renovatiepercentage in Europa te verhogen van 1,2% naar 3%, de energiebesparingsdoelstelling van de EU in 2050 met 80-90% worden bereikt.


1 Bron: “A roadmap for moving to a competitive low carbon economy in 2050”, EU Commissie, 2011

Neem contact met ons op:

VELUX Nederland
T.a.v. MVO Werkgroep
mvo@velux.nl
Tel.: 030-6.629.629
Twitter: @VELUX_PR