Positioneren

De juiste lengte - tuimelvenster 

Het is belangrijk om een dakraam te kiezen met de juiste lengte in relatie tot de positie in het dak en de dakhelling. Hierbij maakt het een klein verschil of u kiest voor een tuimelvenster of een uitzettuimelvenster. Probeer er bij een tuimelvenster voor te zorgen dat u zowel staand als zittend uitzicht heeft door uw dakraam (tenzij u uw dakraam alleen voor daglichttoetreding gebruikt) zonder dat u met uw hoofd geraakt wordt als u het dakraam opent. In de praktijk betekent dit dat u bij een flauwe dakhelling een langer dakraam nodig heeft voor een goed uitzicht. Bij een steile dakhelling is de lengte minder van belang.

De juiste lengte - uitzettuimelvenster

Probeer er bij een uitzettuimelvenster voor te zorgen dat u zowel staand als zittend een vrij uitzicht heeft door uw dakraam (tenzij u uw dakraam alleen voor daglichttoetreding gebruikt). In de praktijk betekent dit dat u bij een flauwe dakhelling een langer dakraam of een dakraam met eronder een combinatie-element nodig heeft voor een goed uitzicht. Bij een steile dakhelling is de lengte minder van belang.

Pitch_goes_uitzicht

Een goed uitzicht

Een goed uitzicht is afhankelijk van de lengte van uw dakraam in combinatie tot uw dakhelling. Als vuistregel geldt: de onderkant van het dakraam tussen 90-120 cm vanaf de vloer te plaatsen en de bovenkant van het dakraam op ongeveer 200 cm vanaf de vloer. Onthoudt daarbij voor het beste uitzicht, hoe flauwer de dakhelling, hoe langer het dakraam.

De juiste afmeting

10% regel

Om een ruimte als verblijfsruimte te mogen gebruiken is bepaald het Nederlandse bouwbesluit dat het glasoppervlak gelijk moet zijn aan 10% van het beloopbare vloeroppervlak. VELUX adviseert dit op te trekken naar 20% voor een optimaal resultaat. Dit kan gerealiseerd worden door de afmeting van het dakraam te vergroten of door meer dakramen te plaatsen. Een goede spreiding van daglicht in een ruimte kan beter bewerkstelligd worden met meerdere kleine dakramen dan met een enkel groot dakraam.

Bouwregelgeving

Ook de bouwregelgeving kan invloed hebben op de grootte van uw dakramen. Bij historische gebouwen bent u vaak aan bepaalde bouweisen gebonden. Controleert u daarom de regelgeving bij de gemeente voordat u met de verbouwing begint. En overleg ook altijd even met uw buren, zeker als het plaatsen van uw dakramen invloed heeft op hun woongenot (privacy, wijzigingen in uw dakconstructie die gevolgen kan hebben voor hun dakconstructie, overlast tijdens de verbouwing). Zo voorkomt u dat u tijdens de verbouwing geconfronteerd wordt met onderwerpen die u vooraf had kunnen voorkomen.

Natuurlijk licht